خطوط تلفن مرکز شهید آثاری کرج دچار اختلال می شود

عبدالله بیان روز چهارشنبه  به خبرنگار ایرنا گفت که این اختلال به علت عملیات کابل برگردان و توسعه شبکه کابلی  و سوییچ برای خطوط تلفن ثابت و دیتای مشترکان آن مرکز از ساعت یک  بامداد جمعه به مدت هشت ساعت ادامه خواهد داشت. 

وی خاطرنشان کرد: این اختلال برای مشترکان محدوده مهرشهر کرج ایجادخواهد شد  که پس از اجرای عملیات توسعه خطوط کابلی ، اختلال در دیتای مشترکان برطرف خواهد شد.

 اکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ شماره تلفن ثابت در استان البرز فعال است.