همراهی خانه و مدرسه برای آموزش حضوری

یکی از موثرترین روش ها برای جذب و جلب مشارکت والدین و مربیان مدارس، داشتن نگاهی همه جانبه به توسعه انجمن ‏های اولیا و مربیان در مدارس است تا پیوند خانه و مدرسه به معنای واقعی رقم بخورد که این مهم در سال تحصیلی جدید به دلیل در پیش بودن آموزش حضوری از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خانه و مدرسه ۲ نهاد مهم تربیتی به شمار می روند که همکاری بین آن ها در فرآیند تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار است.

کودک در کانون مهم خانواده رشد جسمی – تربیتی می یابد و درمدرسه که کانون دوم فکری، تعلیم اجتماعی یا شکوفایی اندیشه می باشد رشد پیدا می کند، زیرا مربیان و اولیای دانش آموزان مهمترین عامل در تربیت و رشد فکری، اجتماعی و اخلاقی کودکان هستند که انسجام بین آنها نتایج مطلوبی خواهد داشت.

هفته پیوند اولیا و مربیان یادآور این واقعیت مهم است که همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت آینده سازان ایران اسلامی به ویژه در وضعیت بحرانی همانند شیوع ویروس کرونا که منجر فرآیند تعلیم و تربیت به صورت غیرحضوری در جامعه شد تا با توجه به اجرای طرح واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان به سمت آموزش حضوری سوق داده شود.

هفته پیوند اولیا و مربیان زمینه ساز ارتباط عمیق و تاثیرگذار خانه و مدرسه و نماد کار گروهی در مدرسه برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی است.

این هفته فرصت مناسبی است تا ضمن پاسداشت حریم خانواده و حرمت مدرسه به نقش و جایگاه انجمن اولیا و مربیان در نظام مقدس تعلیم و تربیت پرداخت تا رسالت آموزشی و پرورشی خود را با آگاهی، دانایی ، تدبیر و تدبر به سرمنزل مقصود رساند.

اهداف انجمن اولیا و مربیان توسعه مشارکت اثربخش اولیا و مربیان و ایجاد هماهنگی و همسویی بین روش های تربیتی خانه و مدرسه است.

خانواده ها در شرایط کنونی نسبت به آموزش و پرورش فرزندان خویش باید حساس تر شوند و پایش آموزشی و پرورشی دانش آموزان توسط ارتباط تنگاتنگ خانواده ها و مدارس به شکل جدی تری دنبال شود.

هفته پیوند اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شعار ” همراهی با اولیا همکاری با مربیان” است که عناوین روز شمار آن از سوی وزارت آموزش وپرورش به استان ها ابلاغ شده است.

خانه و مدرسه

روانشناس البرزی در این باره می گوید: خانه و مدرسه هر ۲ در آموزش و تربیت دانش آموزان نقش مهمی دارند لذا با تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدارس در واقع زمینه همدلی و همراهی اولیا و مربیان شکل می گیرد که این مهم موجب پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان می شود.

خدیجه نوروزی اظهارداشت: در سایه تعامل موثر، سازنده و فعال مربیان و اولیا درقالب انجمن های اولیا و مربیان مشارکت حداکثری والدین در عرصه مدارس محقق می گردد که در این سالها شاهد آن هستیم.

وی بیان داشت: هفته پیوند اولیا و مربیان به عنوان مناسب ترین ظرفیت برای مشارکت های همه جانبه والدین در نظام تعلیم و تربیت است که لازم است به منظور استفاده  مدرسه از توانایی، مهارت و ظرفیت اولیا کارگروه های تخصصی براساس ساحت های شش گانه تربیت تنظیم شود تا اولیا در این کارگروه ها عضو شده و حمایتگر مدارس باشند.

وی با اشاره به اینکه تجربیات در آموزش و پرورش نشان داده در هر مدرسه ای که تعامل بین خانه و مدرسه مطلوب  بوده شاهد رشد، بالندگی و موفقیت دانش‌آموزان در آن مدرسه بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: هرجا که این تعامل کمتر شده است شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و یک تربیت نابسامان بوده ایم.

 نوروزی ادامه داد: تعامل و ارتباط تنگاتنگ خانه و مدرسه سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی می شود.

وی یادآورشد: ارتباط مداوم، مستمر و همکاری سازنده این دو نهاد همچنین باعث کمتر شدن دوگانگی آموزشی، تربیتی و تحقق اهداف و برنامه های آموزش و پرورش می شود.

نوروزی  با اشاره به اینکه خشت اول تربیت، در خانواده نهاده می شود، اظهارداشت: مشارکت والدین در تحصیل فرزندان و موفقیت های فردی و اجتماعی آنان بسیار موثر است.

روانشناس البرزی مشارکت اولیا دربرنامه های مدارس و فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان را بسیارمهم دانست و افزود: والدین باید معلمان و مربیان را درپیشبرد دقیق و صحیح برنامه های آموزش و پرورش یاری کنند.

نوروزی تاکید کرد: دولت به تنهایی قادربه تامین نیازهای مدارس و رفع کمبود فضای آموزشی نیست و انجمن اولیا و مربیان برای جذب و جلب کمک های مالی داوطلبانه مردم و خانواده ها و خیرین مدرسه ساز ازظرفیت خوبی به خصوص دراین وضعیت کرونایی برخوردار است.

تحکیم ارتباط

محمدعلی کلهر دیگر روانشناس البرزی گفت: انجمن اولیا و مربیان به عنوان مظهر همکاری خانه و مدرسه درامر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان محسوب می شود که باید نقش این دو نهاد مهم تربیتی و تاثیرگذاردر جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه خانه و مدرسه در صدر عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار فرزندان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل درهماهنگی و همسویی نظری و عملی میان این دو نیز انجمن اولیا و مربیان است.

وی بیان داشت: اولیا به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه های با ارزش، دارای حق اظهار نظر، نظارت و در بعضی موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند.

کلهربا بیان اینکه تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد،عنوان کرد: تشکیل انجمن اولیا و مربیان و به دنبال آن، تعامل آنان با یکدیگر، گامی مؤثر در راه هم سویی آنها با همدیگر درباره مسئله تربیت و شکوفا یی استعدادهای دانش آموزان است.

وی تصریح کرد: تا پیش ازاین، مفهوم مشارکت های مردمی، پرداخت وجه مادی بود و والدین، معنای مشارکت را پرداخت وجوه نقدی می دانستند ولی امروزه مفهوم مشارکت، بسیار گسترده تر از گذشته و به معنای دست در دست هم گذاشتن برای انجام دادن کارها است.

وی گفت: بسیاری از پدران و مادران، نقش های اجتماعی و مهارت ها و تخصص هایی دارند که انجمن اولیا و مربیان باید با ابتکار عمل، بخشی از نیازهای مدارس را با این توانایی ها پیوند داده و از توان کاری اولیا برای حل مشکلات مدرسه استفاده کنند.

روانشناس البرزی ادامه داد: آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهاد تعلیم و تربیت کشور که بیشترین ارتباط را با خانواده ها دارد، می کوشد از راه ارتباط همیشگی خانه با مدرسه و پیوند اولیا و مربیان و نیز افزایش دانش خانواده ها، به فرهنگ سازی بپردازد تا والدین مهربان و معلمان دلسوز با یاری یکدیگر، فرصت شکوفایی امیدهای فردای این مرز و بوم را فراهم کنند.

رویکرد بازگشت

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش البرزگفت: امسال برنامه های هفته پیوند مدارس این استان با شعار” همراهی با اولیا وهمکاری با مربیان” و با رویکرد “بازگشت به مدرسه” سازماندهی شده است.

بهنام میرزایی افزود: انجمن اولیا و مربیان مظهر مشارکت خانه و مدرسه است به گونه ای که اعضای آن با مشاوره و همفکری مسیری اصولی برای تعلیم و تربیت مناسب آینده سازان ترسیم می کنند.

وی خاطرنشان کرد: هفته پیوند اولیا و مربیان یادآور این واقعیت مهم است که همکاری خانه و مدرسه درامر تعلیم و تربیت آینده سازان ایران اسلامی به ویژه در وضعیت بحرانی همانند شیوع ویروس کرونا که منجر فرآیند تعلیم و تربیت به صورت غیر حضوری درجامعه شده، نقشی مهم دارد.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش البرزادامه داد: در شرایط جدید کاری آموزش و پرورش نیاز به توجه بیشتر به ظرفیت انجمن اولیا و مربیان مدارس برای توسعه مشارکت، ارتباط قوی تر و هدفمند با نهادهای برون سازمانی است.

میرزایی از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان ، برنامه ریزی برای برگزاری مراسم متمرکز استانی در ۲۸ مهر ماه به صورت حضوری، ویدئو کنفرانس و با استفاده از شبکه شاد با حضور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش بعنوان سخنران ویژه با رویکرد بازگشت به مدرسه را از جمله برنامه های هفته پیوند در البرز برشمرد.

وی برنامه ریزی برای حضور در برنامه متمرکز کشوری به صورت وبینار زنده در ۲۷ مهر ماه با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معرفی سه نفر از روسای انجمن اولیا و مربیان برتر کشوری ، برنامه ریزی مشترک  با انجمن اولیا و مربیان مناطق و اجرای برنامه های متمرکز منطقه ای با دعوت از سخنرانان تخصصی مطابق با شعار هر روز ویژه انجمن اولیا و مربیان مدارس و عموم اولیای دانش اموزان با استفاده از ظرفیت شبکه شاد را از دیگر برنامه های هفته پیوند در استان برشمرد.

وی افتتاح مرکز جامع راهنمایی ، مشاوره و آموزش های تخصصی خانواده پیوند استان و تجلیل از مدارس دارای انجمن اولیا و مربیان برتر را برنامه های مهم هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان البرز ذکر کرد.

انسجام ملی برای بازگشایی 

مدیرکل آموزش و پرورش البرزگفت: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پس از طی ماه ها مبارزه همگانی با ویروس کرونا با هدف غلبه بر بیماری کووید-۱۹، شاهد انسجام ملی برای بازگشت دانش آموزا ن به مدرسه هستیم.

سالارقاسمی با گرامی داشت هفته پیوند اولیا و مربیان اظهارداشت: ضمن تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیگیری سیاست های کلی آموزش و پرورش کشور، امیدوارم که این پیوند مبارک با رفع موانع و مشکلات باعث حضور چشم گیر دانش آموزان در مدرسه گردد.

وی بیان داشت: ارائه خدمات آموزشی و پرورشی توسط مربیان و همکاری اولیا با کادر مدرسه برای هم افزایی برنامه های آموزشی و تربیتی در خانه و مدرسه بوده وامیدورایم  شاهد رشد و ارتقا تمامی شاخص های آموزشی و پرورشی در این سال تحصیلی باشیم.

وی با اشاره به اینکه هفته پیوند اولیا و مربیان همه ساله با هدف ایجاد ارتباط عاطفی بین خانه و مدرسه و اولیا و مربیان از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه گرامی داشته می شود،یادآورشد: اولیا ثمره و امید زندگی خود را راهی مدرسه کرده و مربیان امانت دار و پرورش دهنده این امانت بزرگ هستند.

قاسمی ادامه داد: ارتباط معنوی و عقلائی بین پدران و مادران از یک سو و مربیان از سوی دیگر در دست یابی به اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت که همان تربیت افرادی در تراز فرهنگ و ادب اسلامی- ایرانی مطابق با ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور است، بسیار موثر و کارآمد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیوند اولیا و مربیان باعث تحکیم رابطه بین این دو نهاد شده است،اضافه کرد: با اتحاد و هم سویی این دو بخش موثر تربیتی، می توان شاهد ثمرات ماندگار در تربیت نوجوانان و جوانان این مرز و بوم بود لذا اولیا در مدیریت و راهبری آموزشی مدرسه تاثیر گذار خواهند بود و مربیان با برنامه ریزی مناسب درمدیریت و تحکیم  خانواده و بهبود اخلاق و معنویت درون خانوادگی نقش آفرین می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزگفت: از والدین گرانقدر به عنوان شریکان اصلی آموزش و پرورش درخواست می کنم در زمینه همکاری برای آماده سازی مدارس و مراقبت کامل و مستمر از فرزندان خود در خانه، فاصله خانه تا مدرسه و مدرسه به یاری کادر اجرائی  و آموزشی مدارس شتافته و پیگیر مطالبات خود از طریق انجمن اولیا و مربیان باشند.

وی عنوان کرد: از کادراجرایی مدارس و معلمان دلسوز نیز تقاضا می کنم که در ایجاد محیط ایمن، شاداب، پرنشاط و غنی از فرصت های تربیتی برای دانش آموزان بکوشند، تا با توکل بر خدا با اتحاد، یکدلی و همبستگی، ضمن غلبه بر تمامی مشکلات پیش رو با هم افزایی ظرفیت ها و فرصت های بین خانه و مدرسه درتربیت سرمایه های انسانی آینده کشور موفق باشیم.

قاسمی با بیان اینکه خانواده باید در تمام سطوح آموزشی و پرورشی نظارت و حضور داشته باشد و یکی از وظایف اصلی انجمن اولیا و مربیان فراهم کردن این بستر است، عنوان کرد: هر جایی که خانواده در آن موضوع آگاهی بیشتری داشته باشد، باید وقت گذاشته و حضور پیدا کند و مطالباتی از مدرسه داشته باشد.

وی یادآورشد: نباید مدارس را محدود به این کنیم که تنها از خانواده ها کمک مالی دریافت کنند، بلکه باید خانواده ها مطالباتی را از مدارس داشته باشند

مدیرکل آموزش و پرورش البرزتاکید کرد: مدرسه تغییر نمی کند مگر زمانی که خانواده بخواهد اتفاقی در آن رخ دهد تا زمانی که خانواده یعنی همان نمایندگان انجمن مطالباتی از مدرسه نداشته باشند، این امر تحقق نخواهد  یافت.

استان البرز ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …