۴۰ مددجو در ندامتگاه قزلحصار کرج حافظ قرآن کریم هستند

اشکان کمالی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:  روزانه به طور متوسط  ۵۰۰  مددجوی این ندامتگاه در کلاس های آموزش قرآن   حضور مستمر دارند.
وی اضافه کرد: همچنین در زمان حاضر ۲ مددجو حافظ کل قرآن ، یک مددجو حافظ ۲۰ جزء،  ۲ مددجو حافظ ۱۰جزء ، پنج مددجو حافظ پنج جزء، ۱۰ مددجو حافظ سه جزء و ۲۰ مددجو حافظ یک جزء قرآن کریم  هستند.

کمالی گفت: مددجویان در دارالقران های این ندامتگاه آموزش های علوم قرآنی در رشته های حفظ، مفاهیم، اذان، تواشیح، قرائت و تجوید را فرا می گیرند.
وی خاطرنشان کردکه این ندامتگاه دارای چهار دارالقران است که مددجویان ازآن برای فعالیت های قرآنی استفاده می کنند.
 مدیر ندامتگاه قزلحصار  کرج گفت: این آموزش ها نوعی آینده نگری با دیدگاه اصلاح گرایانه است زیرا تقویت اعتقادات مددجویان در ساختن دوباره  زندگی و تلاش برای جبران فرصت های از دست رفته را به همراه دارد.
وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه کسب علوم و معارف علوم قرآنی راه مناسبی برای اصلاح رفتارهای مددجویان است.

اکنون چهار ندامتگاه  کشور در البرز مستقر هستند.