پاسخ به سوالاتی درباره فروش اینترنتی کتاب‌های درسی

او افزود: دانش آموزان در همه دوره‌های تحصیلی  اعم از عادی، استعداد های  درخشان و دانش­‌آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) از طریق سامانه  الکترونیکی به نشانی  www.irtextbook.ir  یا www.irtextbook.com  به دو شیوه فردی و گروهی می توانند طبق جدول اعلام شده ثبت نام کنند.

آقای درکی گفت: ثبت نام گروهی از طریق مدارس دراولویت قرار دارد اما  در شیوه فردی نیز والدین و دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی بخش سفارش دوره‌ای دانش‌آموزان و پرداخت اینترنتی، کتاب درسی خود را سفارش دهند.

او تصریح کرد: در شیوه گروهی، مدیران مدارس به بخش سفارش گروهی کتاب‌های درسی سامانه ذکر شده مراجعه نموده و به‌صورت پایه رشته ای نسبت به سفارش کتاب‌های درسی اقدام می کنند.

به گفته معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع البرز قیمت کتاب های درسی  به شرح زیر است: 

ابتدایی
پایه دوم: ۳۹۵.۰۰۰
پایه سوم: ۴۴۵.۰۰۰
پایه چهارم: ۴۴۵.۰۰۰
پایه پنجم: ۴۴۵.۰۰۰
پایه ششم: ۵۳۰.۰۰۰

متوسطه اول
پایه هشتم پسرانه: ۷۶۵.۰۰۰
پایه هشتم دخترانه: ۷۵۰.۰۰۰
پایه نهم: ۷۹۵.۰۰۰

انسانی
پایه یازدهم: ۹۳۰.۰۰۰
پایه دوازدهم: ۸۵۰.۰۰۰

تجربی
پایه یازدهم: ۱.۰۲۰.۰۰۰
پایه دوازدهم: ۷۸۰.۰۰۰

ریاضی
پایه یازدهم: ۱.۰۷۵.۰۰۰
پایه دوازدهم: ۸۳۰.۰۰۰

علوم و معارف
پایه یازدهم: ۱.۱۸۱.۰۰۰