سه بیمارستان در البرز درجه یک شناخته شدند

دکتر محمد فتحی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت :  بیمارستان های  امام حسین(ع) محمدشهر ، ثارالله و کوثر کرج که پیش از این مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شده بود  با پیگیری های مستمر، مدیریت هر سه بیمارستان به دانشگاه  علوم پزشکی البرز انتقال یافت. 

وی  ادامه داد: طی آخرین ارزیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت  بیمارستان های امام حسین (ع) ، ثارالله و کوثر توانستند رتبه یک را کسب نمایند که این امر از لحاظ اعتبارات بیمارستان بسیار حایز اهمیت است و جایگاه و شرایط بیمارستان تغییر چشمگیری خواهد داشت . 

فتحی افزود: با تغییر و تحولات ایجاد شده در سه بیمارستان خوشبختانه شرایط مطلوبی از ارایه خدمت به بیماران را شاهد هستیم و تمامی تخت ها و تخصص های مربوطه در این سه مرکز فعال هستند. 

رییس دانشگاه تصریح کرد: بیمارستان هایی  که از سوی وزارت بهداشت رتبه یک (گرید یک ) را دریافت می کنند از لحاظ فضای فیزیکی ، نیروی انسانی ، تجهیزات ، تخصص و نوع خدمات درمانی ، مدیریت و اصول برنامه ریزی ، کمیته های تخصصی و نحوه ی ارایه خدمات  و دیگر شاخص های ارزیابی و اعتبار بخشی نمره و امتیاز حدنصاب و عالی را کسب کرده اند. 

فتحی با بیان اینکه  حدود یک ماه پیش مدیریت بیمارستان امام حسین (ع) به طور کامل به دانشگاه  علوم پزشکی البرز انتقال یافت، افزود: طی  مدت انتقال بخشی از فعالیت های این بیمارستان دچار مشکل و  بی برنامگی شده بود و نارضایتی شهروندان را به همراه داشت  که خوشبختانه در زمان حاضر با اقدام جهادی که طی ۲۰ روز در این بیمارستان اتفاق افتاد توانست به رتبه یک ارتقا یابد و تمامی تخت ها و بخش های مربوطه در این بیمارستان فعال شود و خدمات درمانی به خوبی ارایه شود و مردم می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به این سه مرکز مراجعه نمایند.
 استان البرز ۱۷ بیمارستان دولتی ، تامین اجتماعی و خصوصی با حدود چهارهزارو۵۰۰ تخت دارد.