شنبه , 29 اردیبهشت 1403

جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان البرز تفاهم نامه همکاری علمی امضا کردند

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان البرز با هدف برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بین بخشی جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان به منظور انجام همکاری‌های پژوهشی، فرهنگی، آموزشی وکارآفرینی درزمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و مأموریت‌های دوطرف امضا شد.

در این تفاهم نامه بر پیشبرد اهداف و برنامه‌های جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان در راستای توسعه استان، برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای درنخبگان و استعدادهای برتر استان، ارایه خدمات مشاوره‌ای علمی و پژوهشی، تحصیلی، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و استفاده ازتوان، دانش وتخصص سرآمدان، نخبگان ومستعدان برتربومی استان در سطح استانی وملی تاکید شده است.

معرفی نخبگان برای برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز جهاد دانشگاهی، معرفی نیروهای مستعد و نخبه برای طرحهای تحقیقاتی وپژوهشی موردنیاز جهاد دانشگاهی، همکاری در برگزاری نشست‌های علمی وتخصصی به منظورانتقال تجربیات وتبادل افکار و معرفی نخبگان ومستعدان علاقه‌مند به حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های جهاد دانشگاهی به منظوراحیای دوره‌های کارورزی وکارآموزی اختیاری از جمله تعهدات بنیاد نخبگان استان در این تفاهم نامه عنوان شده است.

حمایت از انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مستعدان برتر در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز جهاد دانشگاهی، تسهیل‌سازی شرایط استفاده نخبگان و مستعدان برتر معرفی‌شده توسط بنیاد نخبگان به منظور استفاده از ظرفیت کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، مشاوره‌ای، کارآفرینی و مانیتورینگ جهاد دانشگاهی، استفاده از ظرفیت نخبگان و مستعدان استان در راستای حل چالش‌های موجود در حوزۀ فعالیت جهاد دانشگاهی و به‌کارگیری نخبگان در قالب امریه سربازی (در صورت داشتن سهمیه) و بهره‌مندی نخبگان و استعدادهای برتر از پتانسیل رسانه‌ای و فرهنگی جهاد دانشگاهی نظیر خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، انتشارات و مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی از تعهدات جهاد دانشگاهی البرز در این تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه به امضای احمدرضا فیروزی رییس جهاد دانشگاهی استان البرز و دکتر محمد نبیونی رییس بنیاد نخبگان استان رسید و به مدت ۲ سال قابل اجرا است.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …