تمام مددجویان ندامتگاه قزلحصار کرج علیه کرونا واکسینه شدند

اشکان کمالی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت که با حضور گروه جهادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و نیروهای مرکز بهداشت غرب کرج، طرح واکسیناسیون کرونا در ۲ نوبت برای زندانیان ندامتگاه قزلحصارانجام شد.

وی خاطرنشان کرد: زندانیان جدید الورود نیز چنانچه تاکنون برای واکسن اقدام نکرده باشند در داخل ندامتگاه تحت تزریق واکسیناسیون قرار می گیرند.

کمالی  گفت: تست های غربالگری به صورت روزانه در تمام بندهای ندامتگاه قزلحصار توسط کارکنان حوزه بهداشت و درمان انجام شده  و در صورت  مشاهده  موارد مشکوک  اقدامات درمانی انجام می شود.

مدیر ندامتگاه قزلحصار خاطرنشان کرد : سازمان زندان های کشور سلامتی مددجویان را بسیار حایز اهمیت دانسته و در این ندامتگاه نیز از هیچ تلاشی برای بهداشت و امنیت فردی مددجویان دریغ نخواهد شد.

کمالی افزود: ندامتگاه قزلحصار همه روزه تمامی اماکن عمومی ندامتگاه قزلحصار  توسط کادر بهداشتی،  ضدعفونی و گند زدایی می شود.

ندامتگاه قزلحصاریکی از چهارزندان مستقر در کرج و  بزرگترین ندامتگاه کشور است که بر اساس طرح طبقه بندی زندانیان، محکومان مرتبط با مواد مخدر در این زندان نگهداری می شوند.