شنبه , 1 اردیبهشت 1403

۹۶ مددجوی زندان رجایی شهر کرج آزاد شدند

الله کرم عزیزی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در اجرای طرح تکریم و رعایت حقوق شهروندی مددجویان با پیگیری واحد قضایی زندان  این مددجو به آغوش خانواده بازگشتند.

وی گفت: طی این مدت ۱۶۵ پرونده در شورای طبقه بندی زندان رجایی شهر مورد بررسی قرارگرفت و واجدین شرایط آزاد شدند.

وی اضافه کرد: واحد قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله آزادی مشروط، مرخصی پایان حبس، قبولی اعسار، آزادی وثیقه و اتمام حبس  توانستند به کاهش حبس و ازادی مددجویان اقدام کنند.

عزیزی خاطرنشان کرد : با تشکیل مستمر شورای طبقه بندی و رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان و با حضور در محل اسکان ، درخواست های آن ها را رسیدگی می کنند.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …