وضعیت فنی ناوگان سرویس مدارس البرز به جد پایش شود

ابوالفضل فانی روز شنبه در نشست استانی سرویس حمل و نقل دانش آموزی استان البرز افزود: بر این اساس باید ناوگان سرویس مدارس، سرویس مدارس روستایی و نحوه استفاده از  اپلیکیشن های پایش و پیمایش سرویس مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین ساماندهی مناسب سرویس مدارس روستایی با استفاده از ظرفیت تمام دستگاه های موثر بویژه فرمانداری ها و بخشداری ها در این زمینه ضروری است.

فانی گفت: ارایه آموزش های لازم به رانندگان، فراخوان استفاده از شرکت های  بزرگ تاکسی الکترونیکی برای تکمیل ناوگان سرویس مدارس در صورت نیاز، فراخوان به شرکت های تخصصی برای ارایه اپلیکیشن پایش سرویس و پیگیری اخذ مشوق های لازم از جمله سهمیه سوخت و واکسیناسیون رانندگان نیز مدنظر قرار گیرد.

در پایان این نشست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی بر موارد ضروری مصوبات جلسه تاکید و کارگروه را موظف بر تشکیل مستمر جلسات کرد.