هفت موافقت اصولی برای ایجاد مجتمع گردشگری در البرز صادر شد

سعید دوستانی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت : در نشست کمیسیون فنی  اداره کل میراث فرهنگی البرز ۹ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی شد که از این تعداد هفت پرونده مورد موافقت قرار گرفت و با نظر اکثریت اعضا با ۲ پرونده به علت عدم توجیه اقتصادی، فنی و همچنین نقص مدارک مخالفت شد.
معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی  البرز گفت: این تعداد در قالب مجتمع‌های گردشگری و سفره‌خانه‌های سنتی بودند که حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۷۵ میلیارد تومان و در مساحتی به وسعت ۱۱۱ هزار و ۳۰۷ مترمربع ایجاد می‌شوند.

وی با اشاره به توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی استان البرز افزود: با راه اندازی این مجتمع ها در مجموع برای ۲۸۴ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

دوستانی بیان داشت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان نهاد متولی در صدد حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده و همواره در راستای‌ تسهیل امور و رفع موانع پیشتاز است.