اخبار

 مدارس البرز در حال آماده سازی برای سال تحصیلی جدید است

مدیرآموزش و پرورش ناحیه چهارکرج عصرچهارشنبه درحاشیه سی و پنجمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور که دربستر شبکه آموزشی شاد برگزارشد،اظهارداشت:پیوند مسجد،مدرسه،خانواده و جامعه اثربخشی آموزش‌ و پرورش را تضمین می‌کند که درسال جدید تحصیلی باید به آن توجه بیشتری کرد.

مراد مالمیرخاطرنشان کرد: در سند تحول بنیادین، تربیت نسل جدید تربیتی چند ساحتی است و این رشد متوازن و متعادل دانش‌آموزان در پیوند کانون‌های مسجد، مدرسه، خانواده و جامعه اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: اجرای سند تحول بنیادین برای تحقق حیات طیبه و تمدن اسلامی-ایرانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و و با اجرای کامل و دقیق این سند ظرفیت‌ها ، قابلیت ها و استعدادهای دانش‌آموزان شکوفا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در همه برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش باید به دنبال تحقق کامل سند تحول بنیادین باشیم که با حاکم شدن امور تربیتی، پرورشی و مهارتی اهداف سند محقق خواهد شد.

 مدیرآموزش و پرورش ناحیه چهارکرج ادامه داد: دست اندرکاران اصلی و مجریان برنامه های حوزه تعلیم و تربیت که خود مدیران آموزش و پرورش می باشند، دراین اجلاس با هم اندیشی تخصصی واقعی می توانند در روند اجرای برنامه‌های تحولی حوزه تعلیم و تربیت به نحو شایسته تصمیم‌گیری کنند.

وی عنوان کرد: دراین اجلاس مدیران آموزش و پرورش به عنوان متولیان حوزه تعلیم و تربیت مناطق خود به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات چالش ها و فرصت های آموزش و پرورش می پردازند تا دانش آموزان در سال تحصیلی جدید در شرایط مناسب آموزشی و پرورشی درس بخوانند.

مالمیریادآورشد: با بررسی پیشرفت ها و چشم انداز های پیش رو می توان موجبات برنامه ریزی های صحیح و دقیق تر، جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی را پیش گرفت.

وی ازاین اجلاس به عنوان بزرگترین اجتماع فرهنگیان و مدیران آموزش و پرورش کشوریاد کرد و گفت: از طریق برگزاری این اجتماعات خیلی از زاویه های تاریک و دیده نشده و یا کمتر اهمیت داده شده مورد نقد و بررسی قرار می گیرند که جهت چاره اندیشی و برون رفت از آنها می توان تصمیمات لازم را گرفت.

ارتقاء کیفی برنامه ها

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک کرج هم دراین اجلاس گفت: برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با ایجاد وحدت فرماندهی، در ارتقا کیفی عملکرد آموزش و پرورش موثر است.

فرزاد شعبانی اظهارداشت: امیدوار هستیم اجلاس سی و پنجم نیز همانند سال گذشته خروجی مناسبی داشته باشد و با ایجاد وحدت فرماندهی، در ارتقا کیفی عملکرد آموزش و پرورش موثرواقع شود.

وی به موضوع نیروی انسانی به عنوان یکی از محورهای مهم این اجلاس اشاره کرد و یادآورشد: ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش با برنامه ریزی و به طور مناسب درحال انجام است و دغدغه و نگرانی برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید نداریم.

وی بیان داشت: شیوع ویروس کرونا سیستم آموزشی کشور را دگرگون کرد اما درقالب پروژه مهر توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

شعبانی خاطرنشان کرد: روش های آموزش به مدت ۱۵۰ سال نهادینه شده بود که با شیوع ویروس کرونا در رویکردها و روش ها تغییرات زیادی حاصل شد و چالش بسیار بزرگی پیش روی نظام تعلیم و تربیت قرار گرفت.

وی ادامه داد: فرهنگیان این اتفاق را همواره یک فرصت دانستند و با توانمندی سیستم آموزشی را افزایش داده و می دهند.

وی گفت: در سند تحول موضوع مدرسه به عنوان رکن اصلی در تحول و کانون تعلیم و تربیت است و با آن می توانیم به توسعه دست یابیم.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک کرج افزود: مدرسه به عنوان یک سازمان مستقل باید قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشد و مدرسه محوری می توانددبه ارتقای مهارت های حرفه ای و تخصصی هم کمک کند.

وی عنوان کرد: برای موفق شدن در یک سیستم آموزشی به متناسب سازی شیوه های ارزشیابی درست نیازمندیم و باید هر روز ماموریت خود را پایش و ارزیابی کنیم و سند تحول را اجرا کنیم.

شعبانی تاکید کرد: برگزاری اجلاس موجب آمادگی بیشتر در زمان بازگشایی مدارس شده و برنامه ریزی بهتری برای سال آینده انجام خواهد شد و می توان راهکارهای مناسبی را برای بازگشت دانش آموزان به کلاس درس مهیا کرد.

برنامه مدارس

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ گفت: مدیران مدارس به رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی در برنامه سالانه مدارس توجه کنند تا در سال تحصیلی جدید با مشکل روبرو نشویم.

سید نجم الدین قاضی میرسعید درحاشیه سی و پنجمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشورافزود: آموزش تمام ساحتی بستر شکوفایی تمامی استعداد دانش آموزان را فراهم می کند که درپروژه مهر ۱۴۰۰ باید به آن نگاه ویژه داشته باشیم.

وی بیان داشت: هرنوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید مبتنی بر سند تحول بنیادین باشد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی می‌گویند در آموزش‌وپرورش هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید مبتنی بر سند تحول بنیادین باشد شامل تمام سطوح می‌شود اما مدیران مدارس برای تدوین برنامه سالانه باید سیاست‌ها، جهت‌گیری و رویکردهای آموزش‌وپرورش را بدانند.

قاضی میر سعید با اشاره به اینکه بدون شناخت کافی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش برنامه‌ای که از سوی مدیران مدارس تدوین می‌شود،جامعیت نخواهند داشت،اضافه کرد: این جزو حقوق مدیران مدارس است که از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها آگاهی کامل داشته باشند و با شناخت کامل از جهت‌گیری‌های کلان کشور به‌صورت منطقه‌ای و استانی نسبت به تصمیم‌گیری در مدرسه خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مبنای کارمدارس در تدوین برنامه‌ها و عملکرد یک‌ساله تحقق بخشیدن برنامه درسی و برنامه هفتگی دانش ‌آموزان است.

مدیرآموزش و پرورش ساوجبلاغ ادامه داد: نظام ما نظام برنامه‌ریزی متمرکزی است و برنامه درسی در سطح کشور یکسان خواهد بود لذا تمرکز اصلی مدیران باید بر تحقق برنامه درسی باشد.

وی گفت: آنچه از منطقه به مدارس داده خواهد شد سیاست‌ها و رئوس فعالیت‌ها خواهد بود که مدرسه باید بر اساس آن نسبت به تدوین برنامه اقدام کند.

قاضی میرسعید یادآور شد: براساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، مسئولیت تدوین برنامه سالانه بر عهده شورای مدرسه است و شورای مدرسه باید برنامه سالانه را تنظیم کند سیاست‌ها و رئوس برنامه یا شناسنامه فعالیت‌ها ازجمله مواردی است که در فرم مخصوص مدیران در بسته سیاستی منطقه به مدرسه‌ دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: رویکرد مدیران به تعلیم و تربیت باید رویکرد تربیت همه‌جانبه و متوازن باشد که این موضوع یعنی تعلیم و تربیت تمام ساحتی. مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه باید رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را مورد توجه قرار دهند.

 مدیرآموزش و پرورش ساوجبلاغ تاکید کرد: هر فعالیتی در مدرسه باید رابطه خود را با ساحت‌ها و اهداف برنامه درسی مشخص کند. ساحت‌ها در فعالیت از هم جدا نیستند و فعالیت‌هایی که به سرانجام می‌رسند باید مرتبط با چند ساحت باشند.

تربیت تمام ساحتی

مسوول اموز بانوان اداره کل آموزش و پرورش البرز هم دراین اجلاس گفت: تربیت تمام ساحتی درمدارس همگام با بیانیه گام دوم انقلاب است که درسال تحصیلی آینده باید به آن نگاه کنیم زیرا  ارتقای این مهم سبب تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود.

زهرا شاکرافزود: وظیفه آموزش و پرورش این است که با اقدام کارشناسانه و دغدغه مند به این موضوع ورود پیدا کند.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش می تواند با تبیین مسائل اخلاقی در کنار مسائل آموزشی به پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب و سند حول در مدارس دست یابد که این مهم می تواند با تدریس تمام ساحتی توسط آموزگاران در مدارس حاصل شود.

وی تصریح کرد: بدون تردید، یکی از اهداف و وظایف آموزش و پرورش،آماده کردن دانش آموزان برای پذیرفتن و درک تحولات علمی، فرهنگی، عقیدتی و تربیتی است.

شاکرادامه داد: برآوردن این نیاز مستلزم به‌کارگیری شیوه هایی منطبق بریافته های علمی، عقلی و اصولی مبتنی باشد تا افراد متخصصِ موردنیاز جامعه راتربیت کند.

وی یادآورشد: برای ایجاد و گسترش دامنه تحول درفرآیند تعلیم و تربیت باید برنامه محور حرکت کرد تا با هم افزایی شاهد کاهش مشکلات و رشد درابعاد مختلف کاری حوزه آموزش و پرورش شد.

استان البرز ۴۷۳ هزار دانش آموز و حدود ۲۵ هزار فرهنگی دارد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا