پنجشنبه , 30 فروردین 1403

محدودیت فضای آموزشی در استان مهاجرپذیر البرز

تربیت نیروی  انسانی متخصص برای آینده کشور مهمترین رکن اصلی توسعه پایدار را تشکیل می دهد که بخش عمده این مهم بر دوش وزارت آموزش و پرورش است.

 آموزش و پرورش در جامعه نقش بسیارمهمی دارد چون شاکله اصلی فکری  جامعه محسوب می شود لذا هرگونه کمبود و آسیبی به آن، موجب زیان دیدن سایر بخش ها می شود.

آموزش و پرورش رسالت تربیت نیروی آگاه، کارآمد و متعهد برای کشور را عهده دار است.

توسعه  زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی در کشور از جمله استان البرز که بیشترین مدارس ۲ نوبتی  و تراکم بالای دانش آموزی کشور را دارد، ضروری به نظرمی رسد.

سرانه فضای آموزشی استان البرز در حال حاضرحتی از استان سیستان و بلوجستان پایین تر است و حدود ۴۰ درصد از فضاهای آموزشی آن نیز فرسوده می باشد که نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم سازی دارد.

اعتبارات ملی و استانی که تا کنون به البرز اختصاص یافته به دلیل هجوم مهاجرت به استان نتواسته است پاسخگوی نیاز آموزشی آن باشد.

ناکافی بودن اعتبارات برای ساخت کلاس های درس موجب شد تا خیرین مدرسه ساز وارد میدان مبارزه با کمبود فضای آموزشی در استان البرز شوند و کارنامه درخشانی را در ایجاد زیرساخت های عرصه تعلیم و تربیت در ایران کوچک به ثبت برسانند.

حرکت معنوی خیرین مدرسه ساز و خدمات ارزشمند آنان در هرمحله ای از استان البرز با ساخت مدارس به چشم می خورد به گونه ای که خیلی ازمردم آرزوی آن را دارند.

مهمترین محل و جایگاه برای تحول و نظام سازی برای جامعه اسلامی آموزش و پرورش است که در راستای بهره مندی از این ظرفیت باید از همه ظرفیت ها استفاده شود که آموزش و پرورش البرز برای رفع چالش های آموزشی  نیاز به همدلی برای ساخت کلاس های درس جدید دارد.

کمبود ۶ هزار کلاس درس

مدیرکل آموزش و پرورش البرز می گوید: کمبود ۶ هزار کلاس درس و فرسودگی حدود ۴۰ درصد مدارس در این استان محسوس است لذا برای رفع این نیاز مبرم باید کلاس های درس جدید احداث کرد.

سالار قاسمی افزود: فضاهای آموزشی درالبرز با توجه به رشد جمعیت آن به خصوص در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج توسعه پیدا نکرده است.

وی با اشاره به نبود فضاهای آموزشی دربیشتر شهرک های مسکونی البرز،خاطرنشان کرد: با توجه به رشد جمعیت دانش آموزی به دلیل مهاجرت پذیری بالا، ضرورت دارد به احداث کلاس در این استان نگاه ویژه ای شود.

وی بیان داشت: برای ساخت مدرسه دربرخی از مناطق استان از جمله کرج نیاز به تامین زمین است که در این بخش نیاز به مشارکت و همراهی شهرداری و مسکن و شهرسازی داریم تا گامی عملی در راه تامین و توسعه فضای آموزشی در این استان برداشته شود.

روند افزایشی جمعیت دانش آموزی

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: جمعیت دانش آموزی این استان به دلیل مهاجرت ها روند افزایشی دارد و امسال مهاجرت خانواده ها به البرز روند صعودی داشته است به گونه ای که رشد جمعیت دانش آموزی در این استان نیز به بیش از ۱۵ هزار نفر پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه هرسال شاهد رشد جمعیت دانش آموزی حدود سه درصد درالبرزهستیم، خاطرنشان کرد: اما با وضعیت کم آبی و سایر مشکلات موجود در برخی از استان ها و افزایش روند مهاجرت خانواده ها به این استان درسال تحصیلی جدید پیش بینی ۵۱۰ هزار نفر جمعیت دانش آموزی می شود.

قاسمی بیان داشت: برای استان البرز جمعیت ۱۵ هزار نفری دانش آموزی درمهر ماه سال جاری پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: برای سال تحصیلی آینده استان البرز با چالش کمبود فضای آموزشی و معلم مواجه است که این دو عامل در فرآیند کیفیت آموزش در مدارس نقش تاثیرگذاری دارد.

قاسمی  اضافه کرد: به رغم همه تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و خیرین مدرسه ساز، متاسفانه رشد ساخت مدارس با رشد جمعیت دانش آموزی در استان البرز همسویی ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: سرانه آموزشی البرز ۳.۲۸ است که با سرانه کشوری که ۵.۱۷ می باشد، فاصله بسیار زیادی دارد.

وی افزود: تامین ۶ هزار کلاس درس در بازده زمانی چند ساله ازمحل اعتبارات ملی و استانی امکان پذیر نسیت لذا برای ساخت کلاس های درس جدید در استان البرز نیاز به مشارکت بالای خیرین و بخش خصوصی داریم.

قاسمی تاکید کرد: علی رغم اینکه البرز یکی از استان‌هایی است که با بیشترین نرخ مهاجرت روبرو است، آخرین استان کشور در تخصیص سرانه‌های آموزشی است.

بحران آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش البرزگفت: بحران کمبود فضای آموزشی با همت والای خیرین و نیکوکاران طی سال های اخیر در این استان تقلیل یافته است.

قاسمی افزود: اگر همت این عزیزان نبود، آموزش و پرورش البرز درشرایط اضطرار آموزشی قرار می گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ازخیران نیکوکاری که برای حل مشکلات، کمبودها و معضلات فضاهای آموزشی در راستای اهداف نهاد مهم و تاثیرگذارآموزش و پرورش گام برمی دارند،قدردانی می کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان داشت:  خیرین نیک اندیش دراین سال ها ثابت کردند که دغدغه تعلیم و تربیت به خصوص در استان مهاجرپذیری چون البرز دارند.

قاسمی تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز موجب برکت درنظام تعلیم و تربیت هستند زیرا با دستان مهربان و قلب های بخشنده اشان کلاس های درس دراستانی چون البرز که مهمترین مشکل آموزش و پرورش آن کمبود فضای موزشی است، ساخته می شود.

وی ادامه داد: خیرین با گذشت از مال خود در راه مقدس مدرسه سازی در واقع به همه ما درس انفاق کردن در راه خدا را می آموزند که در راه کارهای نیک از جمله ساختن مدرسه می توان درحد توان مشارکت کرد.

وی با بیان اینکه خیرین روح بلندی دارند و با خدای خود معامله کرده اند،اضافه کرد: نامگذاری این روز به نام خیرین فرهنگ سازی در راه کارهای نیک و همچنین قدردانی ازتلاش خیران که همواره می کوشند تا مشکلات آموزش و پرورش کاهش یابد را رقم می زند.

مدیر کل آموزش و پرورش البرزیادآورشد: خیرین مدرسه ساز درالبرز سالها است که چراغ مهرورزی را با اهدای مال خود روشن نگه داشته و مهربانی واقعی را درجامعه به نمایش گذاشته اند.

وی افزود: خیرین مدرسه ساز دراین سال ها زیبایی زندگی و گذشت ازمال را درجامعه به تصویر کشیدند تا مردم شاهد گسترش عدالت آموزشی و فرهنگی درجامعه باشند اما استان البرز امروز به مشارکت بالای آنان به دلیل نیاز شدید به کلاس های درس دارد.

قاسمی با اشاره به اینکه مهربانی خیرین مدرسه ساز باید نسل به نسل منتقل ‌شود،عنوان کرد: تلاش خیرین نیک اندیش درعرصه تعلیم و تربیت جاودانه است.

وی در ادامه به کارنامه درخشان خیرین مدرسه ساز در استان البرز پرداخت و تاکید کرد: خیرین مدرسه‌ساز البرز جزو خیرین پیشتاز درحوزه ساخت مدرسه درکشورند اما هنوز زیرساخت های آموزشی دراین استان به قدری پایین است که در ردیف آخر استان های کشور دربخش سرانه فضای آموزشی قرارداریم.

ساخت ۲۱ مدرسه خیرساز 

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرزگفت:  امسال ۲۱ مدرسه خیرساز با هدف تامین کلاس های درس ایمن برای دانش آموزان در این استان درحال ساخت است.

حسن مهرانی اظهار داشت: این تعداد پروژه  با اعتباری بالغ بر ۸۶ میلیارد تومان در قالب انعقاد تفاهم نامه هایی که منعقد شده درحال ساخت و آماده سازی است.

وی با اشاره به اینکه خیرین ۲۹۰ کلاس درس را در استان  البرز آماده می کنند،خاطرنشان کرد: تعداد مدارس خیر ساز  امسال ۲ برابر تعهدات سال گذشته نیکوکاران است که این مهم نشان از دغدغه خیرین نیک اندیش درعرصه تعلیم و تربیت  دارد.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز بیان داشت: قطارهمت و سخاوت  مدرسه سازی با تدابیر مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز به نیت پیشرفت و آبادانی استان با قدرت و جدیت همچنان در حال حرکت است.

مهرانی یادآورشد: خیرین نیک اندیش تا کنون تعداد ۳۶۵ مدرسه در استان البرز با هدف گسترش عدالت آموزشی و ترویج کمک در امر مقدس مدرسه سازی، احداث کرده اند.

وی تصریح کرد: این تعداد فضای آموزشی در زیربنای ۲۵۱ هزار و ۶۵۴ مترمربع  و با  چهار هزار کلاس درس  با اعتباری بالغ بر۳۴۰ میلیارد تومان ساخته شد.

مهرانی  اضافه کرد: محمد دمیرچی که همزمان شروع به احداث دو باب مدرسه ۱۲ کلاسه به نام پدر و دیگری به نام مادر در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع با زیربنای ۲ هزار متر مربع درمنطقه رجایی شهر کرج را درحال ساخت دارند.

وی گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه حاج داوود مومنی رنانی، مدرسه چهار کلاسه حاج سید جعفر پور فیروزآبادی، مدرسه ۶ کلاسه جامعه خیری یاوری سالن ورزشی و ساختمان مجمع خیرین مدرسه ساز استان توسط دکتر محمدرضا اسپرورین، مدرسه چهار کلاسه ثامن الائمه(ع)، علیرضا  بهرساز مدرسه ۱۲ کلاسه شهید کهن ترابی،عبدالکریم سعید خالدی مدرسه شش کلاسه سید ناصر حسینی مدرسه سه کلاسه عبدل آباد خانم سلطان پور و مدرسه ۱۲ کلاسه ماهدشت دکتر میراقا از جمله مدارس درحال ساخت است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز ادامه داد:  مدرسه ۱۲ کلاسه زنده یاد حاج حسن کرمی،مدرسه ۱۲ کلاسه راه روشن مهندس حاج حبیب‌الله ظهوری، مدرسه ۱۲ کلاسه مهندس حاج محمود کمالی دهقان ، مدرسه ۱۲ کلاسه حاج محمد رضا پیشرو و مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای راه آهن مهندس محمدرضا زرین فر از دیگر پروژه های آموزشی درحال ساخت این استان است.

وی عنوان کرد: کارگاه فنی حرفه ای توسط دکتر محمد ملک خانی،مدرسه ۶ کلاسه زنده یاد کوکب رضا قلی،مدرسه ۱۵ کلاسه حاج منصور پور کاشانی، مدرسه ۱۲ کلاسه زنده یاد حاج علی سرافراز، مدرسه ۱۲  فردیس مهرگیتی،مدرسه ۱۵ کلاسه فردیس موسسه مهر گیتی، مدرسه ۱۵ کلاسه خط چهار حصار بنیاد فرهنگی قلم چی،مدرسه ۱۰ کلاسه وحدت شرکت هلدینگ اعزام ، مدرسه چهار کلاسه علامه،مدرسه ۹ کلاسه مجتبی کولیوند مدرسه ۱۲ کلاسه گروه صنعتی ایران زمین مهدی گلستانیان مدرسه ۱۲ کلاسه حاج رضا گیوه چی ازجمله این برنامه هااست.

مهرانی گفت :  مدارس خیرساز در دست اجرا از پیشرفت های  فیزیکی بین ۳۰  تا ۸۵ درصد برخورداراست.

ساخت ۲۷ مدرسه خیرساز در سال  ۹۹

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرزادامه داد:  خیرین نیک اندیش در سال گذشته ۲۷ پروژه آموزشی و پرورشی در مناطق کم برخوردار و پرجمعیت این استان احداث کردند.

مهرانی با اشاره به اینکه در قالب این پروژه ها ۲۹۸ کلاس به فضای آموزشی البرزافزوده شد، اظهارداشت: این کلاس ها در زیربنای ۳۷ هزار و ۲۳۱ متر مربع  و با اعتباری بالغ بر ۹۲ میلیارد تومان احداث شد.

وی بیان داشت: در سال ۹۸ نیز خیرین مدرسه ساز موفق به ساخت ۱۸ پروژه آموزشی و پرورشی در زیربنای ۲۹ هزار و ۳۴۷ متر مربع  و با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان در قالب ۲۱۵ کلاس درس، شدند.

وی با اشاره به اینکه خیرین البرزدرسالجاری نیز ساخت ۴۹ پروژه آموزشی و پرورشی را متعهد شده اند، یادآورشد: با کمک خیرین ۵۴۹ کلاس درس با زیربنای ۹۹ هزار و ۵۸۹ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در حال آماده سازی است.

مهرانی در ادامه به ساخت ۱۰۵ مدرسه خیر ساز در البرز پرداخت و اضافه کرد: تا کنون به همت خیران عزیزیک هزار و ۲۵۰ کلاس درس به فضای آموزشی این استان اضافه شده است.

وی تصریح کرد: به مناسبت چهل و دومین سا لگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز ۱۵ پروژه آموزشی، سالن ورزشی و نمازخانه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و کمک خیران مدرسه مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز افزود: برای حل و فصل مشکلات در حوزه آموزش و پرورش و ایجاد زیرساخت های مناسب یک مثلث عشق با حضور و همدلی مجمع خیرین مدرسه ساز ، اداره کل آموزش و پرورش و نوسازی و تجهیز مدارس در این استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: دغدغه اصلی اعضای ضلع های تشکیل دهنده این مثلث عشق را تامین کلاس برای دانش آموزان در مناطق کم برخوردار در البرز برشمرد  چرا که این استان به دلیل مهاجرت پذیری، بالاترین میانگین تراکم دانش آموزی در کلاس های درس کشور را دارد.

مهرانی یاد آورشد: مشارکت مردمی در البرز ۸۵ درصد است در حالی که میانگین مشارکت کشوری ۴۹ درصد است اما این استان به دلیل فقر آموزشی نیاز به مشارکت خیرین در ساخت کلاس های درس دارد.

وی تاکید کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز البرز ۳۰۴ عضو فعال دارد که تا کنون ۳۶۵ مدرسه با زیربنای ۲۵۱ هزار و ۶۵۴ مترمربع با ۴ هزار کلاس درس را با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان ساخته اند دارد.

فقر آموزشی

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس البرز با اشاره به کثرت جمعیت دانش آموزی و محدودیت امکانات آموزشی البرزگفت : این استان جزو چهار استان زیر خط فقر سرانه آموزشی کشور قرار دارد.

محمد دلاوریان افزود: استان البرز به لحاظ پایین بودن سرانه فضای آموزشی بعد از استان سیستان و بلوچستان ، به همراه تهران و آذربایجان غربی جزو چهار استان زیرخط فقر سرانه آموزشی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج به خصوص در شهر فردیس با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.

دلاوریان یادآورشد:  با پیگیری های صورت گرفته و تفاهم نامه سه جانبه در  آستانه انعقاد بین استانداری، سازمان نوسازی مدارس کشور و خیرین استان در سال جاری، شاهد بهبود و ارتقاء قابل توجه اعتبارات و سرانه فضاهای آموزشی در استان باشیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به پیگیری های به عمل آمده و تحقق شعار سال ” تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ” شاهد جهش تولید و تحویل حداکثری پروژه های آموزشی و بهبود سرانه فضاهای آموزشی در این استان شویم.

دلاوریان ادامه داد: همجواری با پایتخت، مهاجرپذیری استان و ورود سالانه حداقل  ۱۲ هزار دانش آموز به البرز باعث کمبود سرانه فضای آموزشی و تراکم ۴۵ نفره کلاس ها در این استان شده است.

وی عنوان کرد: رشد مهاجرت ها ، کمبود شدید فضای آموزشی و فرسودگی ۳۵ درصد از مدارس البرز سبب شده تا این استان همواره با تراکم دانش آموزی در کلاس ها مواجه شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس البرز یادآورشد: با وجود افزایش هفت برابری اعتبارات از سال ۹۷ تا کنون، همچنان به واسطه مهاجرت با فقر آموزشی در استان البرز مواجه هستیم.

فرسودگی ۴۰ درصدی مدارس

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس البرز گفت : حدود ۴۰ درصد فضاهای آموزشی این استان فرسوده است که نیاز به تخریب وبازسازی دارد.

دلاوریان اظهارداشت: ۲ هزار و ۳۰۱ کلاس درس دراین استان نیاز به مقاوم سازی دارد تا دانش آموزان درفضایی ایمن و استاندارد تحصیل کنند.

وی بیان داشت : دراستان البرز حدود ۱۶ هزار کلاس درس وجود دارد که ازاین تعداد ۲ هزار و ۷۴۶ کلاس آن نیازبه مقاوم سازی دارد.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس البرز خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت بالای دانش آموزی، فرسوده بودن مدارس و تراکم بالای دانش آموزی در کلاس های درس ، البرز نیاز به ساخت ۸ هزار کلاس درس جدید دارد.

دلاوریان با بیان اینکه ساخت یک هزارکلاس درس در البرز عملیاتی شده است، یادآورشد: سالانه بطور متوسط ۴۰۰ کلاس درس در این استان باید ساخته شود.

وی تصریح کرد: از سال گذشته تا کنون حمایت دولت در ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی در البرز روند مطلوبی داشته است تا فقر فضای آموزشی در این استان کم رنگ شود.

وی اضافه کرد: جمعیت بالای دانش آموزی استان البرز در یک هزار و ۳۰۰ ساختمان آموزشی تحصیل می کنند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس البرز عنوان کرد: به منظورتامین ایمنی دانش آموزان و فرهنگیان، ۵۰۰  مدرسه استان البرزنیاز به تخریب و مقاوم سازی دارد که ازاین تعداد ۱۵۰ مدرسه باید تخریب و بازسازی و ۳۵۰ مدرسه نیز مقاوم سازی شود.

وی ادامه داد: درصورت وقوع زمین لرزه درالبرز، مدارس قدیمی آسیب پذیر تخریب می شود.

دلاوریان یادآورشد: این استان برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت دانش آموزی خود براساس شاخص های آموزشی، ۷۰۰ مدرسه کم دارد.

کارگروه کشوری

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز البرز نیز گفت: برای بررسی وضعیت زیرساخت های آموزشی دراین استان، کارگروه کشوری در جامعه خیرین مدرسه سازتشکیل شده است.

محمد رضا اسپرورین افزود: متاسفانه استان البرزپایین ترین سرانه فضای آموزشی را درسطح کشور دارد.

وی بیان داشت: در سال های تحصیلی گذشته تاکنون حتی در یک کلاس ۳۰ مترمربع، ۵۲ دانش آموز تحصیل کرده که این امرمستلزم،اهتمام ویژه خیرین است.

وی یکی ازعوامل افزایش کودکان کار درالبرزهمین کمبود فضای آموزشی به خصوص در مناطق حاشیه نشین تشکیل می دهد.

رییس مجمع خیرین مدرسه سازالبرز خاطرنشان کرد: رشد مهاجرت دراستان بسیاربالاست که این موضوع مهم یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت دانش آموزی را تشکیل می دهد.

افزایش زیرساخت های آموزشی

استاندار البرز نیزدر این زمینه گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته استان البرز در واقع  ۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس کم دارد که ساخت ۶ هزار آن باید دراولویت قرار گیرد.

عزیزاله شهبازی با اشاره به اینکه البرز با رشد سریع مهاجرت روبروست، اظهارداشت: مهاجرت ما را رها نمی کند و ناگزیر هستیم که زیرساخت های لازم را برای این امر فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش استان با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه است حتی یک متر از از فضاهای آموزشی این استان نباید در اختیار دستگاه‌های دیگر باشد، بلکه باید بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: ۱۲ فضای آموزشی این استان در اختیار سایر دستگاه هاست که ضرورت دارد به دلیل کمبود فضا و تراکم بالای دانش آموزان در کرج در خصوص تحویل این فضاها به آموزش و پرورش اقدام شود.

شهبازی با بیان اینکه البرز بالاترین رشد و تراکم دانش آموزی را در کشور به علت مهاجرت پذیری استان دارد، تصریح کرد: این نهاد مهم فرهنگی را باید با تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به مشکلات فضاهای آموزشی در بخش فضاهای آموزشی دولتی و غیر دولتی مورد حمایت قرار داد.

وی یادآورشد: ۵۵ فضای آموزشی غیردولتی البرز با مشکل مواجه است که با حضور شهرداری در کارگروه ویژه ای که برای رسیدگی به مشکلات فضاهای آموزشی استان فعال می شود باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.

استاندار البرز تاکید کرد: کمبود فضای آموزشی درالبرز بسیارزیاد است که تامین آن نیازمند تخصیص اعتبارات ملی و استانی است.

استان البرز ۴۷۳ هزار دانش آموز و ۲۴ هزار فرهنگی شاغل دارد.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …