متعهد به خبر تا روزهای آخر

همچنین در آخرین جایگاه، در سمتِ دبیریِ صفحۀ اوّل ایرنا قلم زد. این گزارش، در حال‌وهوای هفتمین روز درگذشت داریوش غفاری، مروری‌ست بر زندگیِ حرفه‌ای او، در گفت‌وگو با همکارانِ سالیانش.

اخبار جدید کرج
توصیه‌های بهداشتی برای پیگیری از ابتلا به وبا