فرهنگیان البرز به مشارکت در طرح  نذر خون پیوستند

سالار قاسمی  روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت : در نخستین روز این طرح ۵۰ نفر از فرهنگیان استان البرز به شکرانه سلامتی، خون اهدا کردندتا زندگی دوباره به بیماران ببخشند.

وی با بیان اینکه بیماران و نیازمندان به خون همیشه به این مایه حیاتی نیاز دارند، گفت: فعالان سنگر تعلیم و تربیت با این اقدام  خود بار دیگر به نوعدوستی را به نمایش گذاشته اند.

قاسمی ادامه داد: در ترویج فرهنگ اهدای آگاهانه خون و فرآوردهای نوین خونی دربین مردم باید گام های آموزشی و فرهنگی بیشتری برداشته شود.

وی تاکید کرد: درطرح نذر فرهنگیان البرز خواستار مشارکت بیشتر مردم برای کمک به نیازمندان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان داشت: فرهنگیان استان نشان داده اند در روزهای آینده همپای سایر قشرها به بیماران خون اهدا می کنند.

استان البرز ۴۰ هزار فرهنگی دارد.                                                                                                                                        

مراکز بهداشتی درمانی کشور از هموطنان نوعدوست برای تامین فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران خاص به ویژه سرطانی ها دعوت به عمل آورده اند.