زمینه آزادی ۱۲ مددجوی زندان رجایی شهر فراهم شد

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی زندان رجایی شهر کرج ، الله کرم عزیزی اظهار داشت که به تازگی با حضور سرپرست دادسرای امور جنایی استان تهران و حضور تعدادی قاضی در این زندان با ۸۰ مددجو ملاقات انجام شد.

وی اضافه کرد: این آزادی ها در اجرای بخشنامه اخیر رییس  قوه قضائیه مبنی بر اجرای حفظ کرامت انسانی و کاهش جمعیت کیفری  انجام گرفت .

عزیزی ادامه داد: طرح کاهش جمعیت کیفری از ابتدای سال جاری از طریق بازدید های دوره ای قضات و ملاقات با مددجویان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 

وی افزود:  تلاش شده با دقت نظر تمام پرونده های مددجویان بررسی تا بتوانیم اهداف  این بخشنامه که از سوی قوه قضاییه ‌اصل‌شده را به بهترین نحو اجرا کنیم.

زندان رجایی شهر یکی از چهارزندان مستقر در کرج است که زیرنظر اداره کل زندانهای  استان تهران اداره می شود.