چهارشنبه , 23 خرداد 1403

حداکثر صلاحیت ۳۹ گزینه برای شهرداری کرج بررسی می شود

 جواد چپردار روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا  اظهار داشت: هر یک از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر کرج می توانند سه نفر برای تصدی شهرداری کرج معرفی کنند که در مجموع ۳۹ نفر خواهد بود.

وی بیان داشت : فرآینده انتخاب شهردار کرج دارای چهار مرحله است که مرحله نخست  شامل تشکیل دبیرخانه شایسته گزینی، معرفی سه گزینه از سوی اعضای منتخب شورا،ارائه لیست نهایی و حداکثر ۳۹ گزینه نامزد های شهرداری کلانشهر کرج، غربالگری اولیه در شرایط احراز و حذف اسامی مشترک پیش بینی شده است.

وی ادامه داد:  مرحله دوم نیز بررسی رزومه ،امتیاز دهی بر اساس جداول فرم ارزیابی فردی و در نهایت رای گیری برای دعوت و حضور در مرحله بعدی مورد نظر می باشد.

چپردار گفت : در مرحله سوم ارائه برنامه توسط نامزد های تصدی شهرداری کلانشهر کرج در صحن،امتیاز دهی کمیسیون های تخصصی و حذف گزینه هایی که امتیازهای کمتر از حدنصاب را داشته اند و معرفی واجدین شرایط به مرحله بعدی مقرر گردیده است.

وی بیان داشت : در مرحله نهایی یا چهارم تعیین پنج گزینه با اولویت ، تعیین ۲ نفر اول و سپس رای گیری برای تعیین گزینه نهایی که به وزارت کشور و صدور حکم شهردار کرج توسط وزیر کشور پایان فرایند می باشد.

شورای اسلامی شهر کرج ۱۳ عضو دارد.

شهرداری کرج ۱۰ منطقه شهری و جمعیتی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدماتی دارد.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …