جمعیت دانش آموزی البرز روند افزایشی دارد

سالار قاسمی روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا اظهارداشت: امسال مهاجرت خانواده ها به البرز با روند صعودی  پیش بینی می شود به گونه ای که رشد جمعیت دانش آموزی در این استان نیز به بیش از ۱۵ هزار نفر برسد.

وی با اشاره به اینکه هرسال شاهد رشد جمعیت دانش آموزی حدود سه درصد درالبرزهستیم، خاطرنشان کرد: اما با وضعیت موجود در برخی از استان ها و افزایش روند مهاجرت خانواده ها به این استان درسال تحصیلی جدید پیش بینی ۵۱۰ هزار نفر جمعیت دانش آموزی می شود.

وی بیان داشت: برای استان البرز جمعیت ۱۵ هزار نفری دانش آموزی درمهر ماه سال جاری پیش بینی می شود.

قاسمی تصریح کرد: برای سال تحصیلی آینده استان البرز با چالش کمبود فضای آموزشی و معلم مواجه است که این دو عامل در فرآیند کیفیت آموزش در مدارس نقش تاثیرگذاری دارد.

وی اضافه کرد: به رغم همه تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و خیرین مدرسه ساز، متاسفانه رشد ساخت مدارس با رشد جمعیت دانش آموزی در استان البرز همسویی ندارد.

وی ادامه داد: سرانه آموزشی البرز ۳.۲۸ است که با سرانه کشوری که ۵.۱۷ می باشد، فاصله بسیار زیادی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزبا بیان اینکه استان البرز حدود ۶ هزار کلاس درس کم دارد، یادآورشد: تامین این تعداد کلاس درس در بازده زمانی چند ساله ازمحل اعتبارات ملی و استانی امکان پذیر نسیت.

وی گفت: برای ساخت کلاس های درس در البرز نیاز به مشارکت بالای خیرین و بخش خصوصی داریم.

قاسمی تاکید کرد: علی رغم اینکه البرز یکی از استان‌هایی است که با بیشترین نرخ مهاجرت روبرو است، آخرین استان کشور در تخصیص سرانه‌های آموزشی است.

استان البرز ۴۷۳ هزار دانش آموز دارد.