تفکیک زباله از مبدا اقدام اساسی برای داشتن محیط زیست سالم است

فردین حکیمی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست همواره جلب مشارکت کلیه اقشار جامعه  بوده به همین منظور آموزش تفکیک زباله و بازیافت آن و نهادینه کردن آن برای کلیه اقشار جامعه را با فرهنگ سازی باید از محیط خودمان شوع کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: درسالهای اخیر جریان بیوکمپوست که به جمع آوری زباله های مفید وسپس تفکیک زباله خشک از تر می پردازد، اهمیت بیشتری یافته است در این سایت زباله های تر جهت تهیه کود بازیافت و زباله های خشک و قابل بازیافت جهت ورود  مجدد به چرخه تولید بسته بندی می شود. 
حکیمی ادامه داد: به همین منظور اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرزپیشگام در اجرای شاخص های مدیریت سبز، اقدام به تهیه و جانمایی سطل های بزرگ تفکیک زباله در فضاهای عمومی در محیط کار کرده است تا این رفتار زیست محیطی را نهادینه کرده و از خودمان شروع کرده باشیم. 
 وی در ادامه بیان داشت که علی رغم تاکید آیین نامه اجرایی بند “ز” ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم با تکیه برمدیریت سبز و انجام اقدامات جامع برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سو بر منابع زیستی، متاسفانه هنوز هم شاهد وجود پسماندها در سطح شهر و روستاها هستیم.

وی علت آن را می توان جدی نگرفتن و پایبند نبودن شهروندان و اهالی روستاها به اجرایی کردن قوانین و مقررات موجود در خصوص مدیریت پسماند دانست که ناشی از عدم آگاهی و عدم آموزش کافی در این زمینه است.

حکیمی گفت:  پسماندها علاوه بر بد منظر نمودن  محیط اطراف، مسبب مشکلات بهداشتی نیز خواهد شد که در نهایت گریبان خودمان را خواهد گرفت.
حکیمی در پایان از تمامی ادارات و دستگاهها و در راس آنها سازمان پسماند استان خواست تا با اجرایی و نهادینه کردن این اقدام درفضاهای عمومی و اداری، فرهنگ تفکیک زباله از مبدا و استفاده صحیح از پسماند های قابل بازیافت یا به اصطلاح طلای کثیف را در جامعه تقویت و رایج سازند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …