چهارشنبه , 23 خرداد 1403

تسهیلات ویژه بند«الف » اشتغالزایی را درپی دارد

به گزارش روز شنبه روابط عمومی اقتصاد و دارایی البرز، فرزاد امیر زاده در نشست تبیین وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی مشمول دستور العمل جز یک تا ۹ بند« الف »تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ استان  افزود: بر این اساس انتظار ما از دستگاه های متولی این است که برای جذب این اعتبارات حداکثر تلاش و همکاری را داشته باشند.
وی اضافه کرد: با اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بستر مناسبی جهت افزایش اشتغال در استان البرز ایجاد می شود.
وی ادامه داد: موضوع جز یک  تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور برای اولین بار به وزارت اموراقتصادی و دارایی واگذار شده که  در این راستا شناسایی ظرفیتهای خالی تولید و تامین مالی پروژه های اولویت دار استانی که درصد پیشرفت بالایی دارند مدنظر می باشد و هدف آن توسعه کارآفرینی ،افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استانی است.
وی خاطرنشان ساخت: تسهیلات  موضوع این دستورالعمل دراستانهای با اولویت نرخ بیکاری بالاتر به طرح های کارآفرینی،ایجادی،توسعه ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی از جمله کسب و کار خانگی،واحدهای تولیدی خرد،واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط،واحدهای تولیدی بزرگ، شرکتهای دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است .
امیرزاده افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات  سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیالت ایجادی ، توسعه ای و تکمیلی حداکثر هفت سال شامل دوره مشارکت و تنفس در جمع  حداکثر ۲ سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال می باشد.
سرپرست اموراقتصادی و دارایی استان البرز گفت: زمان کوتاهی برای جذب اعتبارات بند الف ماده ۱۸ قانون بودجه  ۱۴۰۰فرصت باقی است و دستگاه های متولی باید برای جذب این اعتبارات حداکثر تلاش و همکاری را داشته باشند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …