بودجه های سیال عمرانی کرج پیوست اجتماعی ندارد

مریم قهرمانی صارم روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: بودجه های عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری کرج ۲ دسته است که یک سری اسمی بوده و از قبل برای پروژه ها تعریف شده و هزینه می شودو مابقی آن بودجه سیال است که به فراخور نیاز تعیین می شود.

این عضو شورا با اشاره به اینکه برخی مواقع  بودجه سیال  جذب نمی شود، خاطرنشان کرد: این بودجه در برخی مواقع با صلاحدید مسوولان منطقه هزینه می شود که  رضایت مردم و پیوست اجتماعی ندارد.

قهرمانی گفت : به طور مثال احداث خیابان و جابه جا کردن دور برگردان ، ایجاد لچکی، بازگشایی تقاطع و غیره که عملا باری را از دوش پروژه های عمرانی برنمی دارد و فقط برای اینکه بگویند بودجه سیال را جذب کردیم  از همین  محل اعتباری صورت می گیرد.

وی تاکید کرد که در این خصوص می بایست  معاونت عمران و سازمان عمران شهرداری کرج بیشتر نظارت کنند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …