آیین رونمایی از ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید در کرج انجام شد

منوچهر خسروزاده  رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج در این آیین گفت :  ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید این اتوبوس ها هزینه شده است .

وی بیان داشت: با پیوستن این اتوبوس ها به ناوگان حمل ونقل شهری کرج شاهد ، تحول اساسی در این ناوگان هستیم.

خسروزاده ابراز امیدواری کرد: طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری کرج در آینده نیز ادامه یابد.
رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر  شهرداری کرج همچنین از  مدیران، پرسنل و رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی شهر به ویژه در بخش اتوبوسرانی برای خدمات رسانی مضاعف به شهروندان، قدردانی کرد.

 این اتوبوس ها همانند دیگر ناوگان خریداری شده از رمپ مخصوص معلولان و همچنین استاندارد سوخت یورو چهار برای کاهش آلایندگی های زیست محیطی بهره مند هستند.

با ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی کرج شمار اتوبوس های فعال  این ناوگان به حدود ۴۰۰ دستگاه رسیده است.