کمک ۲ میلیارد تومان نیکوکاران البرزی برای آزادی زندانیان

نیکوکاران البرزی در جشن گلریزان همزمان با ماه مبارک رمضان حدود ۲ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند.

کمک ۲ میلیارد تومان نیکوکاران البرزی برای آزادی زندانیانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرستاد مردمی دیه استان با اشاره به کمک ۱۵ میلیاردتومانی خیران در سال گذشته گفت: با این مبلغ ۵۴۰ زندانی جرائم غیر عمد به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

مقدسی با بیان اینکه ۴۵ درصد طلبکاران پارسال از حق خود گذشتند افزود: درحال حاضر ۲۰۰ زندانی چشم انتظار کرم و سخاوت خیران البرزی هستند.

وی با اشاره به جایگاه پنجم استان البرز درآزادی زندانیان جرائم غیرعمدگفت نیکوکاران می‌توانند کمک‌های نقدی خود به شماره حساب ستاد مردمی دیه استان ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ واریز کنند.