پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های البرز

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از پرداخت ۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ خبر داد.                         

پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های البرزبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فریدون محمدی گفت: ۳ درصد عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای توسعه عمران شهری وروستا یی واریزمی شود.

او افزود: این میزان درمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۹۳درصد افزایش یافته است.

محمدی با تشکر از مشارکت مودیان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نوع مالیات هزینه ای برای تولیدکننده گان نداشته و مصرف کننده با توجه به میزان مصرف خود، آن را پرداخت می نماید تاصرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها گردد.

او تصریح کرد: اطلاع رسانی صحیح  و به هنگام از نحوه مصارف این عوارض و تبیین آن، موجب فرهنگ سازی ومشارکت بیشترمردم می شود.