چهارشنبه , 3 مرداد 1403

لایروبی رودخانه کلها در البرز انجام شد

طبق گزارش این روابط عمومی عملیات لایروبی رودخانه کلها از سرشاخه های رودخانه کرج به منظور هدایت  سیلاب و جلوگیری از طغیان رودخانه در برنامه کاری قرار دارد.

براین اساس سه هزار متر مکعب حجم خاکبرداری  به طول بیش از یک کیلومتر  در مسیر رودخانه کلها انجام شد .

همچنین در اجرای این عملیات حاشیه رودخانه کلها ایمن سازی شد ضمن آنکه اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آلاینده ها تجاوز به حریم رودخانه کلها و  به عمل آمده است.

هفته جاری نیز ۲۵ دهنه پل با هدف روان سازی سیلاب در سرشاخه های رودخانه کرج از جمله در رودخانه کلها تخریب شد.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …