فوتسال بانوان البرز نیازمند توجه ویژه است

مریم اسماعیلی فرد روز سه شنبه در نشست شورای تربیت بدنی و ورزش البرز افزود: فوتسالیست های بانوان استان با دست خالی با هزینه کل سالانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان موفق شده اند به لیگ برتر صعود کنند.

وی ادامه داد: مقایسه هزینه و نتیجه فوتسال خانم ها و اقایان نشان می دهد با همه بی عدالتی در بهره مندی از اعتبارات و توجهات دختران البرز توانستند بدرخشند و برای مجموعه فوتسال استان افتخار بیافرینند.
مریم اسماعیلی فرد صعود تیم بوتاپارس ایرانیان و تیم نصر فردیس به لیگ برتر فوتسال بانوان را افتخاری مغفول برای استان دانست و اظهار کرد با توجه به مشکلات تیمهای بانوان برای جذب اسپانسر نیاز است متولیان ورزش استان اهتمام بیشتری برای حمایت مادی و معنوی از افتخارافرینان بانوی فوتسال داشته باشد.
وی حمایت از ورزش بانوان را نه تنها در راستای ترویج شیوه سالم زندگی نسل کنونی و نسل اتی بلکه مروج خودباوری و حضور همه جانبه زنان با لحاظ ملاحظات شرعی و عرفی زن ایرانی مسلمان  دارای اهمیت مضاعف دانست.
وی از صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی پرشمار استان دعوت کرد از محل مسوولیت های اجتماعی حامی ورزش بانوان باشند.