طرح های آبخیزداری البرز در انتظار ابلاغ اعتبار ۱۷۰ میلیاردی

وی افزود: از کل ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاصی  سفر رئیس جمهور به حوزه  منابع طبیعی البرز، ۱۱۰ میلیارد تومان آن به اجرای طرح های آبخیزداری، ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های مقابله با بیابانزدایی و کانون های ریزگرد و همچنین ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای اجرای طرح های حفاظتی، یگان حفاظت، مرتعداری و سنددار شدن اراضی ملی اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی البرز با بیان اینکه مطالعات در بخش آبخیزداری استان  انجام شده است، گفت: ۵۰ درصد از این اعتبار در سال جاری و ۵۰ درصد دیگر در سال آینده محقق می شود.

فرضی خاطرنشان کرد: طرح ها به خصوص طرح های آبخیزداری در مناطقی اجرا می شود که کار مطالعاتی آن ها انجام شده و در فاز اجرایی قرار  دارند.

وی با اشاره به اینکه این طرح ها برای تمام شهرستان های استان البرز تعریف شده است، افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده ۳۰ طرح منابع طبیعی  برای سال جاری عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به اختصاص دیگر اعتبارات شامل استانی و ردیف های ملی اشاره کرد و اظهار داشت: در اعتبارات استانی هم برای سال جاری حدود ۲۰ میلیارد تومان و حدود ۳۵ میلیارد تومان هم اعتبارات ملی پیش بینی شده است.

در نوزدهمین سفر استانی رئیس جمهور که ۱۸ فروردین ماه سال جاری  به البرز انجام شد، بیشترین اعتبارات استانی این سفر به بخش کشاورزی با ۶۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که ازاین میزان ۱۷۰ میلیارد تومان به بخش منابع طبیعی و آبخیزداری استان تعلق گرفته است.

از ۴۳۰ هزار هکتار عرصه های ملی البرز ۳۷۰ هزار هکتار را عرصه های مرتعی تشکیل می دهد.

استان البرز ۵۱۲ هزار هکتار وسعت دارد.