پنجشنبه , 4 مرداد 1403

شعب تامین اجتماعی البرز فعال هستند

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی البرز ، ?شعب تامین اجتماعی در روز های ۲۵ ، ۲۶ و ۳۰ مردادماه به کارفرمایان  خدمات ارائه می دهند.

با توجه به  مصادف بودن این ایام با روزهای پایانی ماه و مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه شعب تامین اجتماعی تنها برای خدمات به کارفرمایان فعال خواهند بود.

بیش از نیمی از جمعیت سه میلیون نفری البرز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
 

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …