روستای کندر با جلوه ای زیبا از درختان آلبالو

مدیر جهاد کشاورزی کرج گفت: باغ نمونه درختان آلبالو با استفاده از ارقام اصلاح شده در روستای کندر این شهرستان ایجاد شد.

روستای کندر با جلوه ای زیبا از درختان آلبالوبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، صارمی افزود: باغ الگویی متراکم آلبالو با استفاده از ۱۷ نوع ژنوتیپ اصلاح شده به صورت پایه‌های رویشی و کوتاه با همکاری موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور ایجاد شده است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی کرج: در این باغ الگویی در قالب طرح نهال‌های یارانه دار و با مشارکت باغدار، ایجاد شده است، از مزایای این پایه‌های رویشی زودباردهی آن‌ها می‌باشد ضمن اینکه در هر هکتار از باغ تعداد نهال‌های بیشتری کاشته می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی کرج گفت: از دیگر مزایای پایه‌های رویشی را هرس و رسیدگی و همچنین برداشت میوه آسانتر است ضمن اینکه این ارقام به کم آبی، بیماری‌ها و شرایط متفاوت خاک مقاومت بهتری دارند.

صارمی افزود: این ارقام در هر هکتار تا ۵۰ تن برداشت میوه دارند در حالیکه در باغ‌های قدیمی آلبالو کمتر از ۲۰ تن در هکتار برداشت می‌شود.

به گفته او تاکنون یک هکتار باغ الگویی تمشک و ۱.۷ هکتار باغ الگویی گوجه سبز علاوه بر آلبالو در این شهرستان ایجاد شده است.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …