دمای کرج زیر صفر می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، امشب دمای کرج زیر صفر می‌شود، کمی از سرمای هوا کم شده اما همچنان یخبندان خواهیم داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه سکون نسبی هوا را داریم که باعث آلودگی در کرج خواهد شد.