حل مشکل یک پرونده انبوه سازی با ۴۳ شاکی

معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج گفت: از سال ۱۳۹۳ در شعبه‌های مختلف دادگاه‌های حقوقی کرج پرونده‌ای در خصوص ۲ پلاک ثبتی طرح شد مبنی بر اینکه یک شرکت انبوه سازی علی‌رغم پیش فروش، واحد‌های مورد تعهد را در موعد مقرر تحویل نداده است.