تهیه نقشه های کاداستری برای اراضی ملی البرز به اتمام رسید

حامد فرضی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح جامع کاداستر (حدنگار) تثبیت دقیق و یکپارچه اراضی ملی و دولتی از طریق ایجاد نقشه های رقومی زمین مرجع با لایه های اطلاعاتی متصل به آن می باشد.

وی با بیان اینکه تهیه نقشه های کاداستر بستر برنامه ریزی مدیریت اراضی را فراهم می کند، اظهار داشت: تا پیش از اجرای طرح کاداستر نقشه ها به صورت آنالوگ و بهره برداری از آن زمان بر بوده ولی با اجرای کاداستر عملیات اجرایی بر روی آن بسیار سریعتر صورت می پذیرد.

فرضی گفت: به این ترتبب اگر عملیات برای پاسخ استعلامی در چرخه قانونی یک ماهه انجام می گرفت همان عملیات با اجرای طرح جامع حدنگار در زمان پنج دقیقه به انجام می رسد.

وی افزود: آنچه که اهمیت کاداستر را در اراضی ملی ومنابع طبیعی کشور دوچندان می کند علاوه بر تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی موجب حفظ حقوق بیت المال شده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد کرد.

وی بیان داشت: از آنجا که حدود ۸۵ درصد اراضی کشور، ملی است اتمام این طرح از لحاظ استراتژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار داشت: سهم استان  از اراضی حدود ۴۳۵ هزار هکتار است که اجرای این طرح تا سال ۱۳۹۸ حدود ۴۷ هزار هکتار بوده و در سال ۱۳۹۹، ۱۳۰ هکتار دیگر به اجرا رسید.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۵۸ هکتار دیگر به اتمام رسید، تصریح کرد: با اجرای طرح کاداستر سند مالکیت دولتی برای تمام اراضی ملی استان صادر می شود.

فرضی به مزایای اجرای طرح کاداستر اراضی ملی اشاره کرد و گفت: ایجاد پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات مکانی و توصیفی، تثبیت اراضی ملی و دولتی، فراهم نمودن بستر برنامه ریزی برای مدیریت یک پارچه ی اراضی و ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی ازجمله این مزایا می باشد.

وی، صدور اسناد مالکیت و شناسنامه دار کردن اراضی، فراهم شدن بستر پایش و جلوگیری از تصرف اراضی ملی ، ایجاد بستر طرح آمایش سرزمین، کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی و کمک به تدوین لوایح قانونی مرتبط با املاک در راستای توسعه ی اقتصادی اجتماعی کشور را از دیگر این مزایا برشمرد.

استان البرز حدود ۵۳۰ هزار هکتار وسعت دارد که بخش اعظم آن که حدود ۴۳۵ هزار هکتار می باشد را اراضی ملی و دولتی تشکیل می دهد.