چهارشنبه , 5 اردیبهشت 1403

تعاون روستایی البرز امتیاز عالی کشوری را کسب کرد

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل تعاون روستایی البرز، در متن لوح سپاسی که از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور صادر شده آمده است  که ارزیابی عملکرد به عنوان فرایند مستمر برای بهبود و بالندگی سازمان امری ضروی است و دستگاه هایی در این فرایند موفق تر هستند که با استفاده بهینه از منابع انسانی در اختیار با تلاش برای کسب رضایت ارباب رجوع و توجه به بهبود کیفیت خدمات به بهترین نتایج نایل شوند.

در ادامه این تقدیرنامه آمده است که از آنجایی که در اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد آن مدیریت از مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ موفق به کسب امتیاز «عالی» شده است.

در این تقدیرنامه از مدیریت و همکاران استانی تقدیر و قدردانی شده است.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …