بیش از ۹۹۸ تن کود شیمیایی در البرز توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز گفت: ۹۹۸.۵ تن انواع کودهای شیمیایی در فروردین ماه سال جاری بین بهره برداران بخش کشاورزی این استان توزیع شد.

بیش از ۹۹۸ تن کود شیمیایی در البرز توزیع شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ علی اکبر ندرلو گفت: کودهای شیمیایی توزیع شده  بین کشاورزان  البرزی شامل اوره، سولفات پتاسیم گرانوله، سوپر فسفات تریپل و فسفات آمونیوم می باشد.

وی با بیان اینکه این کودها توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح استان توزیع شد، اظهار داشت: ذخیره سازی کودهای کشاورزی در البرز از روند مطلوبی برخوردار است به طوریکه هم اکنون سه هزار و ۱۳۰ تن کودهای ازته، ۶۱۰ تن کودهای فسفاته و ۳۷۰ تن کودهای پتاسه در انبار سازمانی استان ذخیره سازی شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز خاطرنشان کرد: روند توزیع شهرستانی کودهای شیمیایی بسیار روان می باشد و هیچ دغدغه و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.

برگزاری مناقصه امور خدماتی و امور حفاظت فیزیکی استان البرز

ندرلو به برگزاری مناقصه امور خدماتی و امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت: اسناد و مدارک مناقصه امور خدماتی- پشتیبانی و همچنین امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی استان البرز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نیز پایگاه ملی مناقصات بارگذاری، قابل مشاهده و اسناد قابل خرید می باشد.

در استان البرز ۱۰ کارگزاری رسمی توزیع نهاده های کشاورزی و کود شیمیایی فعال است.

استان البرز حدود ۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.