بیش از ۸۰۰ منبع آلاینده در شهرستان کرج پایش شدند

اصغر جوادیان نژاد روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: پایش های صورت گرفته در زمینه کشف و شناسایی و جلوگیری از تخلفاتی همچون شکار و صید غیر مجاز، تخریب و تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی حفاظت شده، آلودگی های آب، خاک و هوا و تعلیف غیر مجاز دام بوده است.

وی افزود: در این مدت ۱۲۰ اخطار زیست محیطی صادر و حدود ۱۵ هزار متر مربع از اراضی حفاظت شده از دست متصرفان آزاد سازی و علیه ۱۵ نفر اعلام جرم صورت گرفته است.

معاون فنی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج اظهار داشت: با وجود کمبود نیرو، امکانات، تجهیزات و برنامه های دور کاری پرسنل، این اداره با تمام توان و نیرو نسبت به رصد تخلفات زیست محیطی حتی در فضای مجازی اقدام و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد کرد.

منطقه حفاظت شده البرز جنوبی با ۶۴ هزار هکتار وسعت در حوزه استحفاظی شهرستان کرج قرار دارد.