پنجشنبه , 4 مرداد 1403

اعتبار ویژه برای مطالعه کمربندشرقی جاده ملارد به اتوبان کرج مصوب شد

جعفر قزوینیان روز چهارشنبه در نشست بررسی طرح مطالعات پروژه اتصال جاده ملارد و کمربند شرقی به اتوبان کرج -تهران در سالن اجتماعات فرمانداری فردیس برگزار شد، افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و تراکم جمعیتی بالای فردیس مطالعه این طرح به زمان بیشتری نیاز دارد تا به نتیجه مطلوب برسد.

وی اظهار داشت: این طرح نیازمند بکارگیری مشاور برای اجرای پروژه است تا مسیر جدید مورد مطالعه قرار بگیرد.

قزوینیان به اعتبارکلی برای اجرای این طرح اشاره ای نکرد و گفت: باید در مطالعه ببینیم طول مسیر چقدر است تا بر اساس آن اعتبار اختصاص یابد.

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: با اجرای این طرح در هدایت ترافیک نقش اساسی خواهد داشت اما ابتدا باید مطالعات کامل شود.

قزوینیان افزود: در شهر فردیس راه برون شهری ندارد تمام ترافیک و فکری که در حوزه حمل و نقل است مجموعه شهری مورد مطالعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ترافیک مسیر جاده ملارد و پل فردیس یکی از دغدغه های ماست ، بیان داشت: وقتی از این مسیر عبور می کنیم مشکلات شهری را لمس می کنیم راه و مسکن و شهرسازی ادغام شده دیدگاه ما نیز عوض شده که به فکر راه برون شهری باشیم و مشکلات شهری را جزو وظایف راه و شهرسازی است تا رسیدگی کند.

قزوینیان با اشاره به اینکه از منطقه فردیس بازدید کردند، افزود: با مشاور که قبلا در فردیس مطالعه داشته و  برای اجرای آزاد راه جلسه ای برگزار و موضوع  مطرح شد اکنون اطلاعات مشاور آماده است قبلا با شهرداری فردیس کار کرده با عقد قرار که می بندیم و مشاوری که گرفته می شود این طرح طرحی باشد که تمام مسایل را پیش بینی کند.

وی افزود: زیرا فردیس با احداث یک راه مشکل برطرف نخواهد شد طرح های ویژه ای می خواهد و هزینه بر است این امکانات در حال حاضر نیست این امکانات داریم که حداقل پیش بینی کنیم مطالعات قوی و محکم و بدون تاسف و تنگ نظری داشته باشیم باید به مرحله اجرا برویم.

وی با بیان اینکه احداث راه هزینه بر شده است ، گفت: کمترین راه را اگر بخواهیم بسازیم کیلومتری  شش میلیارد تومان کمتر نمی شود اگربخواهیم باند آن را اضافه کنیم به ۳۰ میلیارد می رسد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: با اعتبار استانی هم نمی توان کاری انجام داد ابتدا طرح با مطالعه قوی و جلسات کارشناسی زیاد کامل شود و شهرداری فردیس باید ایده دهد و به غیر از مسیر راه به مسایل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی مدنظر قرار گیرد.

وی در خصوص راه اندازی اداره راه و شهرسازی در شهرستان فردیس افزود: اداره کل راه و شهرسازی پیگیر آن است تا مجوزهای لازم را اخذ کند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …