۳۳ مرکز استخراج ارز غیر مجاز دیجیتال در البرز کشف شد

بنا به گزارش شامگاه چهارشنبه این روابط عمومی ، این مراکز دوم شهریورماه جاری با ظرفیت  ۵۹۲کیلووات برق شناسایی و پلمب شدند.

همچنین تعداد دستگاه ۳۲۹ دستگاه ارز دیجیتال متوسط مصرف روزانه برابر با یک هزارو۹۷۴ واحد مسکونی در این استان کشف و ضبط شد.

تاکنون در مجموع پنج هزارو۱۷۷ مرکز ارز غیر مجاز دیجیتال با ظرفیت ۶۰۷ هزارو۹۴۱ کیلووات و تعداد ۲۱۴ هزارو۵۲۱ دستگاه مولد ارز دیجیتال در البرز کشف و ضبط شده است.
 

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …