چهارشنبه , 5 اردیبهشت 1403

۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان چهارباغ آزاد سازی شد

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری البرز، شاپور صفری ارزش اراضی آزادسازی شده در روز جاری را چهار هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه  که از ابتدای امسال بیشترین آزادسازی اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز در استان در حوزه قضایی وی بوده گفت: عملیات در بخش مرکزی چهارباغ انجام که  با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ۲۰۰ هکتار آزادسازی شد.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با تاکید بر ادامه مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در این حوزه قضایی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۲۰۰ هکتار آزادسازی شده و این اقدامات مقابله ای همانطور که پیش از این هشدار داده بودیم با قدرت ادامه خواهد داشت. 
وی با اشاره به رصد هوشمند تغییر کاربری های غیرمجاز با سامانه های طراحی شده در استان تشریح کرد: در عملیات امروز پنج مورد بنای در حال ساخت، ۱۰۰ مورد دیوارکشی، پنج مورد استخر، ۴۰ مورد محوطه سازی و ۷۰ مورد دپوی مصالح آزادسازی شد که ارزش مجموع این موارد به بیش از چهار هزار میلیارد تومان می رسد.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …