۲۰۰ مدرسه جدید مرهم آموزش البرز می‌شود

او افزود: اعضای شورای آموزش و پرورش استان باید طرح و برنامه‌های با قابلیت اجرایی ارائه دهند و در برای تحقق آن‌ها پیگیر و پیشتاز باشند.

استاندار البرز گفت: شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه مکلف به جانمایی زمین‌های مناسب برای احداث مدرسه هستند و اعضای شورا باید روند امور را دنبال کنند.

او تصریح کرد: تک تک مسئولان استان باید در حوزه خود نسبت به اجرای مصوبات و برنامه‌ها اهتمام داشته باشند.

آقای عبداللهی گفت: در این ایام باید تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی به سهم خود از معلمان تجلیل کنند، معلمان نمونه استان باید شناسایی شوند و نام و عکس آن‌ها در نقاط مختلف شهر باشد.

او افزود: باید تعاونی‌های مسکن برای معلمان راه اندازی شود؛ تکریم معلمان باید به واقع انجام شود چراکه امید و انگیزه بخشیدن به آن‌ها بر کیفیت آموزش و پرورش نسل‌های آینده کشور تاثیر به سزایی دارد.