یک دهم مساحت البرز بیابانی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: حدود ۱۰ درصد مساحت کل استان البرز بیابانی است.

یک دهم مساحت البرز بیابانی استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز با بیان این که حدود ۱۰ درصد مساحت کل استان البرز بیابانی است، گفت: ۵۴ هزار هکتار از عرصه های استان بیابانی هستند؛ ۲۴هزار و ۱۰۰ هکتار از این عرصه ها به عنوان کانون ریز گرد داخلی در استان محسوب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز افزود: کاشت گونه های سازگار با اقلیم مناطق بیابانی، پوشش گیاهی، نهال کاری، بذرپاشی از اقدامات منابع طبیعی برای جلوگیری از توسعه بیابان است.