مراکز تزریق واکسن کرونا در شهرستان چهارباغ افزایش یافت

دکتر علی میزبان روز سه شنبه  به خبرنگار ایرنا افزود: مراکز تزریق واکسن در این شهرستان  از پنج مرکز به هشت مرکز رسید.
وی اظهار کرد: مراکز جدید واکسیناسیون شهرستان چهارباغ مربوط در شهرک علوی ، روستای قوهه و روستای عرب آباد خسروی فعال شدند.

رییس شبکه بهداشت شهرستان چهارباغ با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار و ۴۹۵ دز واکسن در این شهرستان تزریق شدهاست اظهار داشت : خوشبختانه هیچ گونه مشکلی تاکنون برای تزریق واکسن نداشتیم و تزریق واکسن همه روزه برای گروه‌های سنی اعلام شده و افراد دارای بیماری های خاص انجام می شود.
وی تصریح کرد: مرکز تجمیع واکسیناسیون در شهرستان چهارباغ با حمایت فرمانداری این شهرستان و همکاری شهرداری، اداره ورزش و جوانان و اداره صمت قرار است تا پایان هفته راه اندازی شود.

شهرستان  چهارباغ با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر در غرب کرج مرکز استان البرز قرار دارد