قوانین دست و پاگیر مانع حضور سرمایه گذاران خارجی شده است

حمید رضا مومنی روز دوشنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی  و فرودگاه بین المللی پیام البرز با اشاره به بروز تحریم ها اظهار داشت: باید بپذیریم  که تحریم  حداکثر ٣٠ درصد در روند فعالیت های ما خلاء ایجاد می کند و این در حالی است که بیش از ٤٠ سال است که ایران  مورد تحریم قرار گرفته اما با این وجود در حال اداره کشور هستیم.
وی  افزود: البته در پار ه ای از موارد با  مضیقه مواجه می شویم  اما بدین معنی نیست که مملکت ققل شده ؛ به عبارتی تحریم عا تاثیر گذار بوده اما اینکه ما را متوقف نماید به هیچ عنوان صحیح نیست.
مومنی تاکید کرد: انرژی موجود در کشور، نیروی کار و زیر ساخت هایی که در کشورمان وجود دارد برای اینکه یک سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در کشور ما را داشته باشد کافی است.
وی  گفت:  بوروکراسی  پیچیده که به صورت مرتب در حال تغییراست م سبب شده تا سرمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور در کشور ما نداشته باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ادامه با بیان اینکه یک سری کم کاری هایی در کشور در حوزه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد ، تصریح کرد: این در حالی است که برای شرکت های دانش بنیان خودمان نیز در صورتی که موانع بر سر راهشان برداشته شود می توانیم چشم انداز خوبی را متصور شویم.
مومنی در ادامه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید، پشتیبانی و موانع زدایی اشاره و عنوان کرد که این فرمان رهبری در ٢بخش که یکی از این بخش ها پشتیبانی واحدهای تولیدی است در دبیرخانه در حال پیگیری هستیم.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان ما مربوط به نقدینگی است که به همین منظور مذاکراتی با بانک ها انجام شده و از سوی دیگر تاکید ما براین است که واحدهای تولیدی  به بازارهای مالی و سرمایه ای به خوبی ورود کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: مناطق آزاد و ویژه ما از مزیت های خوبی برای سرمایه گذاری بهره مند هستند اما این در حالی است که اگر این موانع را برطرف نکنیم سرمایه گذاران دیگر انگیزه ای برای حضور در این مناطق نخواهند داشت.
 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام طی سه سال اخیر گفت: مجموع این تحولات موجب شده تا پیام ظرفیت تبدیل شدن به منطقه آزاد را داشته باشد.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت بالقوه در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام که بسیاری از آنها به حالت بالفعل در آمده اند گفت: به ثمر رساندن این مزیت ها موجب شده تا پیام ظرفیت تبدیل شدن به منطقه آزاد را داشته باشد.