فعالیت انتقال خون البرز در روزهای آخر ماه صفر

میرمحمد علی حسینی روز شنبه  به خبرنگار ایرنا، گفت که پایگاه خون البرز در ستاد مرکزی  استان  واقع در چهاراه گلزار به شهروندان خدمات ارائه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ساعت فعالیت پایگاه انتقال خون مرکزی از ساعت هشت صبح  الی ۱۸ خواهد بود.
وی اضافه کرد:  اهداکنندگان توجه داشته باشند که زمان مراجعه خود را به ساعات پایانی موکول نکنند. 
 حسینی خاطرنشان کرد: اهدا کنندگان خون همیشه در تهیه وتامین خون و فرآورده های خونی یاور انتقال خون هستند که از آن ها انتظار داریم با اهدای خون در این ایام یاری رسان بیماران نیازمند به خون و فرآورده های خونی باشند.

وی  تاکید کرد: اهداکنندگان کارت ملی خود را همراه داشته باشند