فرماندار کرج بر پیشگیری از حوادث در نقاط حساس تاکید کرد

غفور قاسم پور روز یکشنبه در نشست با مدیران کرج با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل  افزود: بر این اساس باید نقشه  کانون های استراتژیک و پدافندی شهرستان کرج تدوین و  میزان آسیب پذیری های  این مراکز حیاتی نیز بررسی شود.

وی ادامه ادامه داد: استقرار مراکز مهم و حیاتی کشور در مرکز استان البرز تدوین نقشه پدافندی شهرستان کرج را دوچندان می سازد.

قاسم پور با بیان اینکه این نقشه تصویری از نقاط آسیب پذیر و مهم شهرستان کرج به شمار می رود، گفت: با شناخت کافی از مسیرهای نفوذ خطر  به نحو بهتری می توانیم نقاط خطرپذیر را شناسایی کرده ، بحران های احتمالی را پیش بینی و از وقوع واقعه های احتمالی پیشگیری کنیم.

وی بیان داشت: این نقشه علاوه بر نقاط سیاسی، مراکز استراتژیک شهر شامل سدها، نیروگاه ها،ادارات مهم و حساس و نقاط خدماتی شهر را شامل خواهد شد و در بسیاری از بحران های احتمالی نقشه راه مسولان اجرایی خواهد بود.

هشتم تا چهاردهم آبان ماه هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است.