غار یخ مراد البرز، ماندگاری رازآلود یخ و سرما

غار یخ مراد البرز، ماندگاری رازآلود یخ و سرمابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ آقای شاه محمدی گفت: این غار تقریبا به فاصله دو ساعت راه، در طول جاده‌ای به طرف غرب قریه (کهنه ده) قرار گرفته و دهانه غار به عرض ۹/۵ و به ارتفاع ۳ متر رو به شمال شرقی باز شده است.

اوگفت: غار یخ مراد، در ادوار گذشته زیرآب بوده و در حقیقت یک غار زیر دریایی است.

این البرز پژوه می گوید: این مطلب از وضع طبیعی غار و بقایای وجود فسیل کاردینا که در روی تخته سنگی در مدخل غار باقی مانده، روشن می‌شود.

آقای شاه محمدی گفت: فسیل مزبور از نرم تنان دریایی است که در دوران سوم زمین شناسی وجود داشته و به این ترتیت، اکر پیدایش غار را همزمان با آن بدانیم، عمر آن بالغ بر ۵۰ میلیون سال می‌شود.

او گفت: این غار بادگیر و هواکش‌های فراوانی دارد که هوا با شدت از آن‌ها وارد غار شده و غار را فوق العاده سرد می‌کند و موجب یخ زدن آب‌های موجود در غار می‌شود.

یخ‌های غار از اواسط ماه دوم بهار شروع به ذوب شدن می‌کند.

آقای شاه محمدی گفت: به طور کلی این غار دارای ۳ تالار بزرگ و ۳ یخچال و نیز چند قسمت دیگر و هفت حلقه چاه است.

به گفته این البرزپژوه نکته قابل توجه این که غار یخ مراد، در بخشی، چهار طبقه می‌شود که این طبقه‌ها در یک امتداد عمودی به عمق بیست متر روی هم قرار می‌گیرند.