سه شنبه , 26 تیر 1403

طرح ویژه ارتقای سرانه های آموزشی البرز به اجرا در می آید

استاندار البرز:

استاندار البرز گفت: طرح ویژه ساخت ۱۰۰ مدرسه با مشارکت دولت و خیرین به کمک سرانه‌های ضعیف آموزشی و پرورشی البرز به اجرا در می‌آید.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …