روستای میناوند، خلاصه زیبایی‌های بهار در البرز

روستای میناوند، خلاصه زیبایی‌های بهار در البرزبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ آقای شاه محمدی گفت: وجود مراتع بسیار بزرگ به صورت مطبق، این روستا وفضای آن را از اطراف متمایز می سازد.

او گفت: این آبادی از باغستان های بزرگی به نسبت سایر آبادی های طالقان برخوردار است و هم اکنون جاده ای آسفالته و پر پیج و خم آن را از طریق روستای بزرگتر موسوم به باریکان به این نقطه متصل می سازد.

آقای شاه حمدی می گوید: میناوند درفاصله بسیار نزدیک کوه موسوم به قلعه ارژنگ و بر سرراه جاده خاکی پر دست اندازی قرار دارد که آن را به آبادی های فراسوی ساوجبلاغ وصل می کند.

به گفته یک البرز پژوه بهترین زمان دیدار از این روستا بهار است.