شنبه , 29 اردیبهشت 1403

داوطلبان واکسن رازی کووپارس کارت واکسن دریافت می کنند

به گزارش روز یکشنبه  روابط عمومی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی افزود: تمام افرادی که در فازهای اول، دوم و سوم واکسن رازی شرکت کردند، اسامی و کد ملی آن ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد و در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد تا هر زمان استفاده از کارت واکسن اجباری شود، از طریق استعلام اسامی، تایید واکسیناسیون این افراد مشخص شود.

سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس همچنین با اشاره به مشارکت حدود ۱۴ هزار نفر در مطالعه فاز سوم واکسن کرونا موسسه رازی، اظهار داشت: تا کنون حدود ۱۴ هزار نفر نوبت اول واکسن کوو پارس و حدود 2 هزار نفر نیز واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند.

 فلاح مهرآبادی یادآور شد: به زودی به مرحله ای می رسیم که بخشی از داوطلبان، ۳۵ روز از نخستین تزریق یا ۱۴ روز از نوبت دوم تزریق شان گذشته و اثربخشی واکسن رازی در مقایسه با واکسن سینوفارم مشخص و نتایج به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد.

موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی در کرج مستقر است.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …