خطوط تلفن مرکز مخابراتی شهید نصرآبادی کرج دچار اختلال می شود

وی خاطرنشان کرد: این اختلال در محدوده پیش شماره های ۳۲۲۰ الی ۳۲۲۸ و۳۲۴۰ در محدودۀ کرج ، اسلام آباد و خیابان شریعتی  کرج ایجاد می شود.

 پس از اجرای عملیات توسعه خطوط کابلی ، اختلال در تلفن مشترکان این مرکز برطرف خواهد شد.

 اکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ شماره تلفن ثابت در استان البرز فعال است.