«حسین مهاجری» رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج شد  

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه در پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج، اسدی عضو شورای شهر کمالشهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، از ریاست شورا استعفا و حسین مهاجری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج با اخذ اکثریت آرا رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان کرج انتخاب شد.