بررسی صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین طاهری اظهار کرد: در سال گذشته ۴۰ نشست کمیته تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در اداره کل برگزار شد و اعضای کمیته ۵۰۲ پرونده را بررسی کردند.

وی افزود: مصوبات کمیته‌های مذکور منجر به صدور ۳۶۶ مورد پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت شامل ۱۳۶ مورد تمدید پروانه، ۶۷ مورد تجدید پروانه، ۶ پرونده حد مجاز آلاینده‌ها و ۱۵۷ مورد تأیید صلاحیت بوده است.

طاهری اظهار کرد: مطابق با آئین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی دو سال از زمان صدور است و تمدید پروانه تأیید صلاحیت منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط و اجرای دقیق وظایف است.

گفتنی است به استناد ماده ۲۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند، در حال حاضر ۱۱۱۴. مدیر کنترل کیفیت دارای پروانه تأیید صلاحیت معتبر، در استان وجود دارد.